Rättelse: Kvartalsrapport tre – 2021

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att det pressmeddelandet var felaktigt märkt med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond  Pharmaceutical International AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden

2021-01-01 – 2021-09-30

VD har ordet

Det tredje kvartalet har varit en spännande, framgångsrik och enormt viktig period i bolagets historia: vi har utfört de sista och mest kritiska förberedelserna för de kommande kliniska studierna för SI-053 och samtidigt fortsatt att bygga upp och utveckla DBP som det moderna läkemedelsbolaget med balanserad pipeline.

Det finns några affärsmodeller inom läkemedelsbranschen och alla dessa har sina för- och nackdelar. Till DBP:s förfogande har vi en fantastisk forskarexpertis från Sverige och Östeuropa, tillgång till revolutionerande läkemedelsprodukter från östeuropeiska marknader samt den svenska företagssfären. Allt detta tillsammans ger bolaget en oerhört stark konkurrenskraft och full kapacitet att skapa en varierad och välbalanserad pipeline för framtidens tillväxt.

SI-053 och Temodex®

Den här produkten har den högsta prioriteten i vår verksamhet. Efter inlämningen av en CTA-ansökan besvarade vi några kommentarer från berörda myndigheter och inväntar nu ett klartecken från myndigheterna för att kunna påbörja den kliniska utvecklingen inom de närmaste månaderna. 

Redan nu ser vi ett extremt högt terapeutiskt värde hos SI-053: om vi upprepar resultaten för Temodex (9 månaders längre överlevnad) med SI-053 genom dess kliniska effekt så kommer SI-053 garanterat att utgöra en del av standardbehandlingen av primära hjärntumörer framöver. Inte nog med det: tillsammans med våra prövare är vi mycket entusiastiska inför uppgiften att väsentligt förbättra den terapeutiska effektiviteten av SI-053 genom att bestämma den mest optimala dosen av aktiva substansen temozolomid som appliceras i rätt tid på rätt plats strax efter kirurgi.

Under tiden fortsätter vi samarbeta med läkare som kan använda Temodex. Utöver försäljningen av Temodex till Colombia har vi även tecknat ett samarbetsavtal med Alexavi kring marknadsföring av Temodex®. Alexavi kommer på uppdrag av Double Bond att ha hand om Early Access-programmet för Temodex® i syfte att öka kännedomen om behandlingen hos såväl läkare som patienter runt om i världen. Det här samarbetet kommer att ge patienterna möjligheten att behandlas med Temodex® redan innan vi är färdiga med utvecklingen av SI-053 (länk). 

Järnsuccinat

Järnsuccinat är nästa Big Thing i vår pipeline. De kliniska prövningar som DBP genomfört visar att järnsuccinat (marknadsfört under namnet Inofer) markant och betydligt förbättrar järnupptag, järnmättnad samt järndepåer hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist. Inofer är ett prisvärt alternativ till den storsäljande produkten Ferinject (som – vilket namnet antyder – administreras intravenöst). År 2020 uppgick den globala nettoförsäljningen av Ferinjekt till 500 miljoner amerikanska dollar. Vi förbereder registreringen av Inofer i de nordiska länderna och för att snabba på exploateringen av Inofers marknadspotential har vi ingått en överenskommelse med Bio Vitos Ltd om försäljning av immaterialrätt inklusive internationell patentansökan för den aktiva substansen järnsuccinat – marknadsförd under namnet Inofer – i USA, Japan, Kina och EU (med undantag för Norden). I samband med detta får DBP en andel motsvarande 20 % i Bio Vitos som därefter ämnar sjösätta ett nytt helägt dotterbolag. Dotterbolaget kommer att äga hela Bio Vitos utbud av kosttillskott samt licensen för Inofer och ansöka om börsnotering antingen på Nasdaq i Stockholm eller på Euronext i Oslo.

BeloGal® produkter

Att kunna transportera aktiva substanser till den exakta plats i kroppen där dessa är ämnade att verka öppnar fantastiska möjligheter att utveckla nästa generations produkter. Vi förbereder en storsatsning på BeloGal-teknikplattformen och befintliga plattformbaserade läkemedelskandidater och kommer att påbörja utvecklingen av dessa produkter så snart vi startat den kliniska utvecklingen av SI-053. Under tiden har DBP fått en tredje patentansökan godkänd i Kina för själva grunden för BeloGal®-teknikplattformen: en organspecifik administrering av hydrofilt cancerläkemedel till levern.

Nya produkter?

Med sin unika affärsmodell och utvecklingsexpertis är DBP en mycket attraktiv samarbetspartner för utveckling av innovativa läkemedelsprodukter som i framtiden kommer att ingå i bolagets breda pipeline och ytterligare stärka DBP:s potential.

Som vanligt svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Översikt

finansiell översikt tredje KVARTALET 2021-07-01 – 2021-09-30

Totala intäkter uppgick till 0,2 (1) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-5,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,1 (-5,1) MSEK  

Resultat per aktie uppgick till -0,07(-0,12)

finansiell översikt JANUARI TILL SEPTEMBER 2021-01-01 – 2021-09-30

Totala intäkter uppgick till 0,5 (2,4) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -15,2 (-12,3) MSEK

Periodens resultat uppgick till -15,2 (-12,1) MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,29(-0,3)

kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2021          2022-02-25
Delårsrapport 1 2022                   2022-05-04

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: [email protected]

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *