Rättelse- ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

Det finns felaktigt MAR-etikett i pressmeddelandet

vÄsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • I januari deltar ObsteCare på Arab Health för att knyta kontakter.
 • ObsteCAre besöker  Sheik Khalifa Medical Center i Ajman, tillsammans med potentiella distributörer.
 • ObsteCare presenterar en ny strategisk riktning och att styrelsen arbetar med en finansieringsstrategi.
 • ObsteCare genomför besparingsåtgärder i bolaget för att ge tid till finansieringsstrategin. Dessa kommer att bli tydliga under Q2.
 • Bokslutskommuniké presenteras.

vÄsentliga händelser efter periodens slut

 • ObsteCare visar statistik på nyckeltal för Oxytocinanvändning och akuta kejsarsnitt i Sverige och visar att båda dessa ökar, dvs trenden går åt fel håll. Exempel från klinik som använder AFL- metoden har nästan 30% bättre nyckeltal. AFL- metoden är ett viktigt beslutsunderlag för att skapa en säkrare förlossningsvård.
 • ObsteCare deltar i amerikansk fosterövervakningskonferens, för att träffa relevanta personer på ObsteCares potentiella marknad.
 • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Gun-Britt Fransson (nyval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande. Peter Risberg avböjde omval.

finansiell sammanfattning jan-mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 353 (318) KSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 557 (-2 433) KSEK   
 • Periodens resultat uppgick till -3 567 (-2 450) KSEK 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, vd

Telefon +46 (0)704 67 30 24

Epost [email protected]

ObsteCare AB (publ)
Organisationsnummer
556670-3038

Fogdevreten 2
171 65 Solna
Telefon 08-751 56 27

[email protected]
www.ObsteCare.se

 

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 11 maj 2022 kl. 8:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.