Rättelse: PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år

| 3 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 03, 2017 08:48 CET

Observera rättelse i tredje punkten nedan

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och utgjorde cirka två tredjedelar av den totala minskningen. Delindex för leverantörernas leveranstider bidrog med en femtedel av den totala nedgången. Enskilda månadsutfall ska dock inte övertolkas.

• Affärsvolymens delindex sjönk med 1,6 indexenheter till 64,2 i oktober, vilket gav ett negativt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-tjänster. Index för planerad affärsvolym gick tillbaka från 71,5 i september till 65,5 i oktober.

• Delindex för orderingång sjönk till 60,3 i oktober från 64,4 i september, en nedgång med 4,1 indexenheter som lämnade ett negativt bidrag till PMI-tjänster om 1,4 indexenheter. Indexet för orderstockarna sjönk till 57,3 från 58,1.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 60,7 i oktober från 62,7 i september. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstakten för insatsvarorna varit förhållandevis stadig sedan slutet av fjolåret.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdagen den 5 december 2017

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, [email protected] eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *