Raybased Online Portal

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 13:24 CET

Raybaseds nyutvecklade verktyg “Raybased Online” ger användaren möjlighet att i realtid övervaka och styra det i byggnaden installerade systemet. Plattformen hanterar insamling av data från ett stort antal möjliga datakällor och transporterar denna till Microsoft Azure för vidare behandling.

Exempel på användning i redan gjorda kundinstallationer är;

1.   
Närvaroövervakning och status för ljuskällor

Närvaroövervakningen ger information om närvaron i de zoner eller rum i byggnaden där Raybased sensorer finns installerade. Dessutom kan sensorerna förmedla information om rumstemperatur, fuktighet och ljusstyrka (lux). Genom att använda denna lösning i till exempel ett kontor kan personalen i realtid få information om tillgången till mötesrum samt få statistik på användningen av dessa rum.

(Se bild i pdf-fil)

2.   
Information om energiförbrukning och belysningens funktion

Raybased sensorbaserade plattform med ljusstyrning sänker naturligtvis energiförbrukningen och sparar energi genom att detektera närvaro och anpassa ljuset, men datainhämtning från R-puckar kopplade till lamporna i en byggnad ger också information om status för enskilda lampor samt aktuell effektförbrukning. Larm ges om felaktiga lampor och andra driftsstörningar. Brukarna får användbar kunskap om energiförbrukning och användning av olika delar av byggnaden. Denna kunskap kan bl. a. användas för att avgöra när det är ekonomiskt försvarbart att byta lamporna i ett visst kontorsutrymme, som står för en hög energiförbrukning, till mer effektiva lampor eller om utrymmet har så låg användning att det inte är motiverat.

(Se bild i pdf-fil)

Raybased Online-portalen ger säker och snabb tillgång till realtidsdata för användarna, vilket ger stora konkurrensfördelar inom digital fastighetsförvaltning och cloud computing.

Plattformen gör det enkelt och snabbt att skapa lösningar som anpassar sig till kundernas specifika behov.

För ytterligare information

Lennart Olving

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 – 486 688

E-post: 
[email protected]
 

Lars Elmberg 

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0708 – 237 004

E-post: 
[email protected]
 

Om Raybased
 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *