Connect with us

Marknadsnyheter

Rebellion Operations AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2022

Published

on

Delårs­rapport januari-september 2022

For English version please see below

” Vi håller hög aktivitetsgrad på många fronter och utvecklar både organisationen och verksamheten i gruppbolagen såväl som i centrala funktioner. Jag kan kort sammanfatta det tredje kvartalet med fortsatt god efterfrågan för gruppbolagens tjänster och att vi som grupp kan välkomna två nya verksamheter till Rebellion.”, säger Amin Omrani, VD och grundare.

HIGHLIGHTS TREDJE KVARTALET

 • Rebellion har en underliggande organisk tillväxt om 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion förvärvade två bolag under Q3 och i oktober gjordes första förvärvet utomlands.

TREDJE KVARTALET (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion förvärvade 2 bolag under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA för kvartalet uppgick till TSEK 40 964 (1 008) vilket motsvarar en marginal på 20,3% (8,0).
 • Periodens resultat var TSEK 13 243 (-531).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till 14 280 TSEK (16 858).

NIO MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Under de första nio månaderna tillkom 11 (4) bolag till gruppen.
 • Nettoomsättningen för perioden var TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA var TSEK 85 873 (3 979) vilket motsvarar en marginal på 19,2% (15,0).
 • Periodens resultat under januari till september var TSEK 30 683 (1 233).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till TSEK 41 405 (30 067).
 • Nettoskuld för gruppen uppgick till TSEK 528 739 (28 905) per sista september 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 31 oktober 2022 förvärvades Karlvognen A/S vilket är den första investeringen utanför Sverige.
 • Rebellion planerar att införa ett årligt återkommande lojalitetsprogram som kommer att inkludera samtliga anställda i gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Amin Omrani, VD och grundare                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

[email protected]                                                       [email protected]

En digital investerarpresentation kommer att hållas den 29/11 kl 14.00. För anmälan vänligen kontakta [email protected]  0721–511 433.
 

Vision – Rebellion ska vara ett hem för lysande företag och passionerade människor

Rebellion Operations AB (publ) publish Interim report for Q3 2022

“We maintain a high degree of activity on many fronts, and we keep developing both the organization and operations in the group companies as well as in central functions. I can summarize the third quarter with continued good demand for the group companies’ services and Rebellion welcomed two new businesses to the group.”, says Amin Omrani, CEO and Founder.

HIGHLIGHTS THIRD QUARTER

 • Rebellion has an underlying annal organic growth of 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion acquired two companies during Q3 and the first acquisition outside Sweden was done in October.
   

THIRD QUARTER (1 JULY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion acquired 2 companies during the quarter.
 • Net sales for the quarter were TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA was TSEK 40 964 (1 008) which corresponds to a margin of 20,3% (8,0).
 • Net income for the period was TSEK 13 243 (-531).
 • The groups cash flow from operations amounted to TSEK 14 280 (16 858).

NINE MONTHS (1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • During the nine months, 11 (4) companies were added to the group.
 • Net sales for the period were TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA was TSEK 85 873 (3 979), which corresponds to a margin of 19,2% (15,0).
 • Net income for the period from January to September was TSEK 30 683 (1 233).
 • The group´s cash flow from operations amounted to TSEK 41 405 (30 067).
 • Net debt for the group amounted to TSEK 528 739 (28 905) as of the end of September 2022.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • On October 31, 2022, Karlvognen A/S was acquired, which is Rebellions first investment outside Sweden.
 • Rebellion plans to introduce an annual loyalty program that will include all employees in the group.

For more information, please contact:

Amin Omrani, CEO and founder                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

[email protected]                                                             [email protected]

An investor presentation will take place on the 29th of November at 14.00. To register for the call, please contact  [email protected]  0721–511 433.

Vision – Rebellion is a home for brilliant companies and passionate people

Denna information är sådan som Rebellion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-24 08:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.