Redeye uppdaterar sin analys av Idogen då bolaget närmar sig klinisk fas

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

 

 

Idogen AB (publ) är ett bolag som utvecklar tolerogena cellterapier för att behandla tillstånd eller sjukdomar som orsakats av en oönskad immunrespons hos patienten. Då bolaget nu är på väg in i klinisk fas med sitt längst komna utvecklingsprogram IDO 8 ökar Redeye sin bevakning och har idag publicerat en uppdaterad analys av Idogen AB.

 

Redeyes analys beskriver i sammanfattning att Idogen utvecklar nya behandlingar där det finns stora medicinska behov. I det längst komna programmet, IDO 8, har man utvecklat en cellterapi avsedd att behandla patienter med blödarsjuka vilka har utvecklat antikroppar, s k inhibitorer, mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII. Den första kliniska studien inom detta program har, som tidigare meddelats, erhållit regulatoriskt godkännande i både Sverige och Norge. Den första patienten är planerad att inkluderas i denna fas 1/2a-studie under hösten.

 

Ett annat exempel som lyfts i analysen av bolagets teknologiplattform är IDO T-programmet där bolagets forskare arbetar med att ta fram en ny cellterapi för patienter som ska få en ny njure intransplanterad. Patienten riskerar att drabbas av avstötning av organet och får i dagsläget, för att motverka det, en långvarig behandling med immunhämmande läkemedel vilka kan ge allvarliga biverkningar. Exempel på biverkningar kan t ex vara svåra infektioner eller cancer. Men genom en förbehandling med Idogens cellterapi skulle man kunna motverka den oönskade immunresponsen som sker i form av avstötning.

 

Det finns flera användningsområden för bolagets terapi då teknologiplattform är anpassningsbar; vilket betyder att de tolerogena cellerna kan anpassas till olika typer av antigen som ställer till problem hos patienten.  Användandet kan alltså utökas till andra sjukdomar där det egna immunförsvaret på ett icke önskvärt sätt angriper vävnad eller transplantat.

 

”Redeye har följt oss sedan länge och gör nu en omfattande uppdatering i samband med att vi närmar oss klinisk fas”. ” säger Christina Herder, tf VD. ”I och med detta intensifierar vi också vårt externa arbete med att nå ut till potentiella samarbetspartners för fortsatt utveckling och marknadsföring”.

 

Läs analysen i sin helhet här  https://idogen.com/investerare/analytiker/

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: [email protected]

 

Certified Advisor:
Bolagets Certified Advisor är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: [email protected]. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2022 kl 16.32 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.