Regeringen beslutar om ändringar i minerallagen

| 18 februari, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har beslutat om ändringar i minerallagen (1991:45) samt mineralförordningen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Ändringarna gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Till följd av lagändringarna görs ändringar i mineralförordningen som innebär att det införs en skyldighet för bergmästaren att underrätta om att undersökningstillstånd har fått förlängd giltighetstid med ett år enligt de nya bestämmelserna i minerallagen. Underrättelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning. Underrättelse om förlängning ska göras senast den 31 maj 2021.

Samtliga ändringar träder i kraft den 1 mars 2021.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
[email protected]

Genvägar

Proposition: Undersökningstillstånd, prop. 2020/21:67

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *