Regeringen ger breddat uppdrag för att analysera inkomstskillnader mellan män och kvinnor

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Det finns ett behov av att komplettera kunskapen om den ekonomiska ojämställdhet som förekommer mellan kvinnor och män under hela arbetslivet. Regeringen ger därför Medlingsinstitutet i uppdrag att utöver löneskillnaderna också kartlägga andra inkomster som påverkar kvinnor och mäns ekonomi.

Kommissionen för jämställda livsinkomster konstaterade i sitt betänkande ”Minska gapet – åtgärder för jämställda livsinkomster” att det finns ett stort gap i livsinkomster mellan kvinnor och män. För att komplettera dagens kunskap och befintlig statistik om inkomstskillnader mellan kvinnor och män har regeringen nu beslutat att ge Medlingsinstitutet ett breddat uppdrag. Medlingsinstitutet ska analysera löneinkomster och andra inkomster mellan kvinnor och män över tid. Medlingsinstitutet ska även lämna förslag på hur jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster kan göras regelbundet. 

– Att minska lönegapet är en central jämställdhetsfråga men det räcker inte. Vi måste också synliggöra inkomstgapet, som påverkar kvinnors möjlighet att spara, köpa bostad och den framtida pensionen. Vi ger därför ett breddat uppdrag till Medlingsinstitutet där även inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor analyseras, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.  

Utöver löneinkomster omfattar uppdraget en analys av hur andra inkomster så som avkastning från kapital, företagarinkomst/näringsinkomst samt transfereringar fördelas mellan kvinnor och män. Resultatet bör jämföra inkomster mellan grupper och sektorer samt belysa hur inkomstskillnader mellan kvinnor och män kan se ut för olika grupper i samhället.

I detta ingår att analysera:

•    utveckling över tid 
•    hur inkomstskillnader ser ut på olika delar av arbetsmarknaden 
•    hur inkomstgapet ser ut för olika grupper i befolkningen (exempelvis efter ålder, födelseregion, utrikes föddas vistelsetid i Sverige). 

Insatser för att komplettera kunskapen om den ekonomiska ojämställdhet är en del av regeringens satsning på 28 miljoner kronor per år 2022–2024 som syftar till att stärka arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen, det så kallade Jämställdhetslyftet.
 

Kontakt

Tora Heckscher
tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-093 50 83
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.