Regeringen måste agera i distanshandelsfrågan

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Sveriges alkoholpolitik utmanas idag från flera håll och på flera olika arenor. Senast i raden är Patent- och marknadsöverdomstolens dom att företaget Winefinder får fortsätta sälja vin till svenska konsumenter. Regeringen behöver därför göra omfattande förtydliganden i svensk lag om Sverige långsiktigt vill främja en folkhälsobaserade alkoholpolitik.   

Den svenska alkoholpolitiken har under de senaste åren blivit utmanad från många håll. Under pandemin gjordes försök på kommunal nivå att underminera alkohollagen genom hemleverans av alkohol. På nationell nivå utmanas alkohollagen genom distanshandel, och även den nu avslutade utredningen om gårdsförsäljning. Detta är en del av en omfattande och långtgående trend där den svenska folkhälsobaserade alkoholpolitiken långsamt urvattnas.

IOGT-NTO ser mycket oroande på denna trend och anser att det behövs omfattande förstärkningar av de folkhälsopolitiska utgångspunkterna i alkoholpolitiken, bland annat krävs ny marknadsförings- och distanshandelslagstiftning, rättsliga förtydliganden i alkohollagen och starkare tillsynssystem för länsstyrelserna.

Därför krävs nu att regeringen sätter ner foten och tydliggör vilka regler som ska gälla för svensk alkoholpolitik. Svensk alkoholpolitik är internationellt sett betraktad som effektiv och eftersträvansvärd och förtjänar bättre uppmärksamhet än att sakta behöva urvattnas.  

Lucas Nilsson

Förbundsordförande IOGT-NTO
070-741 98 10
[email protected]

Magnus Jonsson

Vikarierande Drogpolitisk chef IOGT-NTO
 073-081 90 17
[email protected] 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.