Regeringen satsar på ängs- och betesmarkerna

| 2 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 02, 2017 12:30 CET

De svenska ängs- och betesmarkerna är viktiga för den biologiska mångfalden i det svenska odlingslandskapet. Regeringen har därför beslutat att tillföra det svenska landsbygdsprogrammet 255 miljoner kronor för att möjliggöra en ytterligare satsning på dessa unika naturtyper.

– Jag hoppas att vi genom denna satsning, vid sidan av de andra åtgärder vi gör för att öka den svenska livsmedelsproduktionen, kan vända utvecklingen och få fler betande djur. Det är viktigt, inte minst för våra landskap, men även för fler jobb på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Betesmarker är en mycket artrik miljö som formats av betande djur under lång tid. På ängsmarker har växterna dessutom skördats genom slåtter för att användas till djurfoder under vintern. I dag ser vi att antalet betande djur minskar vilket medför att befintliga ängs- och betesmarker med höga naturvärden riskerar att växa igen. Detta gäller generellt för alla typer av betesmarker men särskilt för vissa speciella betesmarkstyper och slåtterängar.

Regeringen har därför beslutat att höja miljöersättningen för betesmarkstyperna slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker med 1000 kronor/hektar, samt för alvarbete med 400 kronor/hektar. Stödnivåerna per hektar blir efter ändringen följande:

  • Slåtterängar med särskilda värden, 5500 kronor/ha
  • Skogsbete, 3500 kronor/hektar
  • Mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker, 2700 kronor/hektar
  • Alvarbete, 1400 kronor/hektar

Till satsningen knyts också en förstärkt rådgivning som ska höja kunskaperna om olika skötselmetoder. Rådgivningen är särskilt viktig i områden där brist på betesdjur kan göra det svårt att upprätthålla det betestryck som behövs för att hindra att känsliga arter försvinner om marken växer igen.

Förändringarna ingår i ett förslag till justering av det svenska landsbygdsprogrammet som nu skickas till Kommissionen för godkännande. Förändringarna beräknas gälla från och med 2018.

Kontakt:

Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tel. 072-2061947 

[email protected]

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på
regeringen.se
efter att de har expedierats.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *