Regeringen vill ha smink utan farliga ämnen

| 23 juni, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen har framfört Sveriges synpunkter till EU-kommissionen om hur regelverket för kosmetiska produkter bör ändras för att bättre skydda konsumenters hälsa.

–  Vi behöver få bort farliga ämnen i smink, det är viktigt för att skydda konsumenternas hälsa. Dessa ämnen ska bara få användas i untantagsfall när det kan anses nödvändigt för samhället. säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Som en del av EU:s kemikaliestrategi ska EU-kommissionen se över regelverket för kosmetika. En grundläggande del i kemikaliestrategin är att de farligaste ämnena skall förbjudas i konsumentprodukter. De enda undantagen för att använda dessa ämnen är om användningen har en samhällskritisk funktion och om det inte finns några alternativ som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Ämnen som är cancerframkallande, fortplantningsstörande eller påverkar arvsmassan är generellt förbjudna i kosmetiska produkter inom EU redan idag, men det förekommer att undantag. I Sveriges inspel trycker regeringen på att även t.ex. hormonstörande ämnen och ämnen som är svårnedbrytbara och rörliga i miljön skyndsamt bör förbjudas i kosmetika.

EU-kommissionen har samlat synpunkter om den kommande revideringen av kosmetikaförordningen i ett öppet samråd som avslutades 21 juni.

För mer information, kontakta:
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll
073-088 83 24

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.