Regeringen vill minska risk för bifångst av tumlare

| 19 februari, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram förslag till fiskeregleringar i fyra marina skyddade områden. Förslagen ska bland annat säkerställa ett stärkt skydd för tumlare i områdena och tas fram i dialog med andra berörda EU-medlemsstater samt i samråd med berörda intressenter.

Det pågår ett omfattande arbete med att reglera fisket i svenska marina skyddade områden. I många fall har även utländska fartyg rätt att fiska i dessa områden, vilket betyder att det krävs dialog med andra berörda medlemsstater och ett beslut av EU-kommissionen efter rekommendation från samtliga länder med fiskeintressen.

Regeringen har nyligen lämnat en rekommendation om åtgärder i fyra områden i Kattegatt och uppdrar nu åt Havs- och vattenmyndigheten att ta fram förslag för ytterligare fyra områden där myndigheten identifierat behov av åtgärder. I Östersjön omfattas områdena Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Sydvästskånes utsjövatten samt havet kring Ven, och i Västerhavet Nordvästra Skånes havsområde.

Gemensamt för dessa fyra områden är att de är utnämnda för att ge skydd åt tumlare. Såväl Internationella havsforskningsrådet (ICES) som EU-kommissionen har pekat på behov av åtgärder för att minska risken för bifångster av tumlare i fisket och detta blir en viktig del i det arbete som nu ska göras av Havs- och vattenmyndigheten. Regeringen önskar en första rapportering av uppdraget redan i slutet av maj, och myndigheten ska då även presentera en tidsplan för arbetet med att införa fiskeregleringar i ytterligare tretton marina skyddsområden.

– Nu växlar vi upp takten i arbetet med nödvändiga fiskeregleringar då vi ser att en arbetsmetod för detta har etablerats hos våra svenska myndigheter. En viktig del i detta uppdrag är samtidigt att Havs- och vattenmyndigheten ska fortsätta samrådet kring åtgärderna med fiskerinäringen och övriga intressenter för att säkerställa att förslagen träffar rätt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *