Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2022 : Ökad hemlöshet och fler vräkningar

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Den regionala bostadsmarknadsanalysen presenteras idag av Länsstyrelsen Skåne på ett digitalt seminarium. Årets tema är hemlöshet. Sannolikt har hemlösheten ökat sedan den senaste kartläggningen.

 

I den årliga bostadsmarknadsanalysen gör Länsstyrelsen Skåne en analys av svaren som de skånska kommunerna har gjort i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Liksom tidigare år anger de flesta skånska kommuner att det är brist på bostäder. I år bedömer 28 kommuner att det är underskott medan fem kommuner (Eslöv, Osby, Perstorp, Östra Göinge och Örkelljunga) uppger att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. 

Uppgifter tyder på att hemlösheten har ökat

Det finns inte någon ny kartläggning av antalet hemlösa personer på länsnivå. Socialstyrelsens kartlägg­ning från 2017 är den senaste och visar på 5 450 vuxna i olika situationer av hemlöshet. Av dem befann sig 2 473 vuxna i situation 3, enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet (ett socialt kontrakt där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler).
 

      Enligt uppgifter från kommunerna fanns det 4 136 sociala kontrakt i länet den 1 januari 2022. Det gäller bostäder, antalet personer bör vara fler. Utvecklingen av de sociala kontrak­ten tyder på att hemlösheten i Skåne kan vara högre idag än 2017, säger Hanne Romanus, chef för enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne.

 

Antalet personer som vräktes ökade 2021

Enligt svaren i bostadsmarknadsenkäten arbetar de flesta kommuner för att motverka vräkningar. Trots det ökade antalet personer som vräktes under 2021, enligt statistik från Kronofogden. I hela länet vräktes 311 personer från sina hem 2021, en dryg tredjedel av dem i Malmö.

      Det mest oroande är att antalet barn som varit med om att bli vräkta ökar mellan 2020 och 2021. År 2021 var 101 barn i länet med om att bli vräkta. Det är en ökning med 40 barn jämfört med 2020, säger Hanne Romanus.

Bostadsmarknadsanalysen bifogas

För mer information, kontakta Johanna Andersson, planhandläggare och ansvarig för Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2022, telefon 010-224 12 13, [email protected]

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.