Regionen satsar på folkbildning med ny strategi

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

Igår antog regionfullmäktige folkbildningsstrategin för Stockholmsregionen. Folkbildningen ska inkluderas i arbetet med regional utveckling. Folkbildningsaktörerna och kommunerna ska stöttas. Sedan tidigare har man beslutat om en 60 procents ökning av resurserna till folkhögskolorna de närmsta åren.

– Detta är nästa stora steg i Liberalernas och den Blågröna koalitionens arbete för att stärka folkbildningen i hela Stockholms län. Sedan valet 2018 har den röda tråden varit att öka kvaliteten, tillgängligheten och stärka samarbetet i hela folkbildningsvärlden. Vi har kraftigt höjt folkhögskolornas ersättning ochstärkt uppföljningen av folkbildningens verksamheter – vilket går alla seriösa aktörer inom folkbildningen till gagn, säger Cecilia Elving (L), ordförande för kulturnämnden i Region Stockholm.

Kulturnämnden tog i december förra året beslut om SKRs förslag till överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolor. Förslaget innebär en nationell överenskommelse för den s.k. mobilitetsersättningen, vilket är den peng som följer med personer som väljer att studera på folkhögskolor i en annan region än personen är folkbokförd i. I samband med detta höjs även ersättningen inom länet med 60 procent under de kommande åren. Dessutom har kulturnämnden redan i år tillfört folkhögskolorna 2 miljoner extra för att täcka upp för de ökade kostnader som kommit av ökat deltagande under pandemin.

– Dagens system för mobilitetsersättning är på en och samma gång ekonomiskt oförutsägbart och administrativt betungande. Vi har från Stockholm drivit på för en ändring, Nu får Sveriges folkhögskolor äntligen ett stabilt, förutsägbart system för mobilitetsersättningen där tid och pengar för administrativt krångel i stället kan frigöras till pengar till folkbildning. Det är verkligt goda nyheter, säger Cecilia Elving (L).

– Om vi ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion måste kultur och folkbildning hålla hög kvalitet och tillgängligheten för länsinvånare vara god. Nu får dessa frågor ännu större utrymme i det regionala arbetet, avslutar Cecilia Elving (L)

Strategin riktar sig mot folkhögskolors och studieförbunds folkbildande verksamheter, och har fyra uttalade inriktningsområden: 

  • Stärka och utveckla demokratin
  • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet 
  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
  • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet

Erik BergPressekreterare08-123 438 [email protected]

Pressbild på Cecilia Elving

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. Vi styr regionen i en blågrön majoritet. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.