Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2022

| 21 juli, 2022 | 0 kommentarer

”Under det första halvåret har det varit hög aktivitet på alla våra marknader. Låneboken ökade med 11 procent jämfört med föregående år och vi hade en god tillväxt i båda våra segment. Under det första halvåret har vi förlängt vårt partnerskap med Ellos Group AB och förvärvat Hemma Sverige AB:s verksamhet och plattform för gröna lån till energiinvesteringar i hemmet.”  Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB

 januari – 30 juni 2022*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 11% och uppgick till 34 565 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
  • Rörelsens intäkter minskade med 1% till 1 542 MSEK
  • Halvåret innehöll en engångskostnad om 50 MSEK till följd av Finansinspektionens beslutade sanktionsavgift.
  • K/I före kreditförluster uppgick till 41,5% (41,2%), inklusive sanktionsavgiften till 44,8%.
  • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,1% (2,4%)
  • Rörelseresultatet ökade med 1% till 546 MSEK, inklusive sanktionsavgiften var minskningen 8%.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07:30 CEST.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, [email protected], +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, [email protected], +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs är en ledande nordisk bank med en enkel filosofi: Vi vill skapa balans i människors vardagsekonomi. På den grunden bygger vi erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar för butik och e-handel som utgår från människors liv och vardag, och som skapar långsiktiga värden för våra kunder. Och för samhället. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder och 625 antal anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell Information. Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 31. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.