Rikshem presenterar delårsrapport för januari-september 2017

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 07:30 CET

Idag publicerar Rikshem delårsrapport för perioden januari-september 2017. Hyresintäkterna har ökat till 1 996 mkr (1 838), varav 4,7 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 2 244 mkr (1 393) vilket är Rikshems hittills starkaste resultat för perioden januari-september.

– Rikshems fastighetsvärde har nu passerat 40 miljarder kronor. Vi har en stabil intäktsökning, historiskt låga vakanser och en stark totalavkastning. Samtidigt ser vi en ökad risk på marknaden gällande bland annat räntornas utveckling och tendenser till mättnad i nyproduktion på vissa geografiska marknader. Vår exponering mot bostadsrätter är dock liten och vi har därmed låg risk mot det segmentet utan ser istället att en inbromsning på fastighetsmarknaden kan ge Rikshem nya möjligheter till förvärv och vi är väl positionerade för att nyttja dessa möjligheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 996 mkr (1 838)
  • För jämförbara fastigheter ökade intäkterna med 4,7 procent (4,1)
  • Driftsöverskottet ökade till 1 210 mkr (1 103)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 6,7 procent (5,5)
  • Förvaltningsresultat om 981 mkr (923)
  • Periodens resultat var 2 244 mkr (1 393)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 523 mkr (1 078)
  • Fastighetsbeståndets värde 40 340 mkr (37 878)

Läs hela rapporten i bifogad pdf eller på rikshem.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, interim CFO, 010-70 99 308, [email protected] 

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2017 klockan 07:30.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *