Risk Intelligence lanserar ny strategi för 2025

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence” eller ”Bolaget”) publicerar härmed sin strategi för 2025. En presentation av strategi 2025 finns tillgänglig på Bolagets investerarwebbplats (investor.riskintelligence.eu/strategy).

Höjdpunkter och målsättning:

• Positivt nettoresultat från 2023

• Genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 30 % med ett intäktsmål för 2025 på 50 MDKK

• ARR genomsnittlig tillväxt på 30 %

• Marknadsledare på riskanalys av säkerhetshot

• Huvudfokus på maritim säkerhet

• Landbaserad säkerhet blir ett självständigt affärsområde

• Starka kommersiella partnerskap

• Nya ESG-mål
 

Risk Intelligence kommer att leverera ett positivt nettoresultat från 2023

Med den nya strategin kommer Risk Intelligence generera en genomsnittlig årlig tillväxt på 30 % i perioden 2023 till och med 2025. Intäktstillväxten kommer redan 2023 att vara markant högre än kostnadsökningen och därför leda till ett positivt EBITDA för helåret 2023. Ett positivt EBITDA och minskade räntekostnader innebär att nettoresultat redan från 2023 kommer att vara positivt.

Risk Intelligence skall uppnå en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 30 %

Historiskt har Risk Intelligence haft en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 20 %. En tillväxtnivå som utgör grunden för den framtida tillväxten. En kombination av nya kunder, merförsäljning till befintliga kunder och intäkter från partnerförsäljning kommer att addera en 10 procentig tillväxt. En ny unik plattform med en rad nya funktioner och nya tredjepartsdata kommer att ge ytterligare intäkter från befintliga och nya kunder och därför öka ARPU och ARR. ARR bedöms kunna växa med i genomsnitt 30 % per år.

Intäktsmålet för 2025 är 50 MDKK.
 

Huvudfokus på maritim säkerhet

Den nya strategin innebär en återgång till ett tidigare huvudfokus på marin säkerhet och underrättelseanalys. Produkt-, marknad-, partner- och teknikutveckling kommer huvudsakligen att ske inom detta område, och Risk Intelligence kommer att samarbeta med de bästa teknikleverantörerna kring företagets digitala lösningar. Ett första steg sker under 2023 med lanseringen av en ny teknologiplattform för maritima produkterna inom Risk Intelligence System (MaRisk och PortRisk). Plattformen, som levereras av ett partnerföretag, är tillsammans med nya partnerskap starka framgångsfaktorer i detta förnyade fokus. 
 

Landbaserad säkerhet blir ett självständigt affärsområde

LandRisk och LandRisk Logistics kommer att fortsätta verka på den befintliga plattformen, och kommer framgent att erbjuda en skalbar och för kunden en skräddarsydd produkt. Den landbaserade verksamheten kommer att ha ett eget dedikerat team, vilket ansvarar för försäljningen av lösningar till befintliga och potentiella kunder. Ytterligare resurser kommer att tilldelas när dessa behövs utifrån bedömingen av möjliga intäkter.

Den landbaserade verksamheten och särskilt LandRisk Logistics kommer fortsätta att ha en stor potentiell uppsida för bolaget.

Starka kommersiella partnerskap

Risk Intelligence kommer att kraftigt öka andelen partnerskap vilka i sin tur kommer att kunna leverera Risk Intelligence System-data till alla sina kunder. Partnerförsäljningen kommer att expandera horisontellt genom tillskott av nya marknader, som hittills adresserats marginellt eller inte alls.

Partnerförsäljningen kommer också att kunna expandera marknaden vertikalt. Detta genom att befintliga kunder till Risk Intelligence får möjlighet att införskaffa navigations-, lednings- eller liknande system för sin flotta med integrerade Risk Intelligence System-data. Detta utan att kannibalisera på befintliga intäkter.

ESG-mål

De tre viktigaste ESG-målen är att stödja lokala projekt för att mitigera risker i länder/samhällen där bolaget är verksamt, att genom utsläppsminskningar samt kompensationsprogram över tid bli CO2-neutral, och slutligen att i så stor utsträckning som möjligt efterleva branschens och de allmännas styrningar, riktlinjer och rekommendationer.

CEO Hans Tino Hansen

”Det är ett stort nöje att kunna presentera vår nya 2025-strategi, vilken kommer att omfokusera Risk Intelligences inriktning och samtidigt leverera tillväxt och vinst.

Arbetet med den nya strategin har pågått under ett år. Ledningsgruppen och styrelsen har tagit den tid och de resurser som krävts för att gå igenom alla delar av företaget och dess marknader, och har även genomförd ett tredjeparts expertstudie. Denna omfattande analysprocess har resulterat i en stark 2025-strategi och förankrat några viktiga beslut för Risk Intelligences framtida verksamhet.

Ett av de besluten vi tagit är att koncentrera resurser och investeringar till det som är Risk Intelligences huvudstyrka: underrättelseanalys och maritim säkerhet. Beslutet innebär att vi återigen fokuserar på vår verksamhet inom underrättelseanalys samt att via samarbete med de bästa underleverantörerna leverera plattformar och tekniska lösningar till marknaden. Vi kommer samtidigt att koncentrera våra marknadssatsningar på den maritima säkerhetsmarknaden. Den landbaserade säkerhetsverksamheten, som hanteras av ett oberoende team kommer att vidareutvecklas när det kan motiveras av större affärer och intäkter.

Grunden i vår intäktstillväxt kommer att baseras på maritima säkerhetslösningar, vilka historisk uppvisat en genomsnittlig tillväxt om 20 % på årsbasis. Vidare kommer ytterligare 10% generas av befintliga och nya kunders licensavtal med den planerade nya plattformen, ökade intäkter från partners samt den landbaserade säkerhetsverksamheten. Strategimålet med en genomsnittlig tillväxttakt på 30 % från år till år innebär ett totalt intäktsmål på 50 MDKK 2025.

Då Risk Intelligence med nuvarande strategi närmar sig ett break-even i EBITDA kommer intäktstillväxten, i kombination med en lägre kostnadsökningstakt, att generera ett positivt nettoresultat redan från helåret 2023.”

En presentation av strategin kan laddas ner här: investor.riskintelligence.eu/strategy

Denna information är information som Risk Intelligence A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2022.

För mer information om vår tjänster och system:
Se : Knowing Risk

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:
Hans Tino Hansen, VD
Jens Krøis, Finanschef

Telefon: +45 7026 6230
E-mail: 
[email protected]

Website och social media:
Website:                investor.riskintelligence.eu
Twitter:                  twitter.com/riskstaff
LinkedIn:               linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook:             facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S was founded in 2001 by Hans Tino Hansen. The company has evolved to become a prominent company in security risk management by delivering threat and risk assessments worldwide. Risk Intelligence operates and assists customers and partners from headquarters located north of Copenhagen, the office in Singapore as well as through representatives in Europe, Asia and North America. The business model is designed with international scalability in mind and the company is globally regarded as an expert in its field. Risk Intelligence’s core product is the ‘Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)’, a digital solution that allows clients to monitor global security risks and enables them to plan and implement missions in risk areas. Risk Intelligence is listed on the Spotlight Stock market [RISK].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.