Rizzo Group AB (publ) avyttrar sitt helägda dotterbolag Rizzo International AB

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

STOCKHOLM (12 maj 2022)Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group”) har idag ingått avtal med Goldcup 30644 AB (u.n.) (”Köparen”) om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Rizzo International AB (”Rizzo International”). Köpeskillingen uppgår till 47 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor erläggs kontant och totalt 22 miljoner kronor genom utgivande av skuldebrev.

Rizzo International
Rizzo International är Rizzo Groups helägda dotterbolag och bedriver verksamhet inom detaljhandel av skor och accessoarer genom en butik på Nybrogatan i Stockholm samt två vardera avdelningar på NK Stockholm och NK Göteborg.

Om Köparen
Goldcup 30644 AB (u.n.) med org. nr. 559375-7890 är ett nystartat privat aktiebolag som ägs till 100 procent av Forspro Aktiebolag, 556467-7739 (”Forspro”).

Bakgrunden till transaktionen
Rizzo Group verkar inom två huvudkategorier, väskor och skor, vilka ställer krav på både olika typer av kompetens och omfattande krav på resurser. Rizzo Group har noterat att marknadspositionen beträffande väskor är betydligt starkare än den beträffande skor. Rizzo Group har således valt att fokusera verksamheten på försäljning av väskor och accessoarer, vilket ger bolaget möjlighet att vidareutveckla ett enda butikskoncept som fortsatt bär namnen Rizzo i Sverige och Morris i Norge. Styrelsen i Rizzo Group har följaktligen tagit beslutet att avyttra Rizzo International till Köparen, vars moderbolag har mångårig erfarenhet av att driva sko- och konfektionsförsäljning. VD Lars Fins bedömer affären som bra och nödvändig att genomföra då Rizzo Group, utöver fokuseringen på ett enda koncept, även kan sänka sina omkostnader och öka sina marginaler.

Transaktionen i korthet

  • Rizzo Group och Köparen har idag enats om att sälja respektive förvärva samtliga aktier i Rizzo International på de villkor som framgår av aktieöverlåtelseavtalet.
  • Aktierna ska överlåtas till Köparen på tillträdesdagen idag den 12 maj 2022 mot en köpeskillingen om 47 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor kontant och 22 miljoner kronor genom utgivande av skuldebrev med en löptid om 18 månader.
  • Rizzo Internationals helägda dotterbolag Rizzo AS och Rizzo Oy ska exkluderas från transaktionen och överlåtas till Rizzo Group som en del i transaktionen..
  • Rizzo Groups bank Nordea tar i anspråk hela den kontanta köpeskillingen om 25 miljoner kronor, varmed Nordeas checkräkningskredit minskar med motsvarande belopp från ca 130 miljoner kronor till ca 105 miljoner kronor, i utbyte mot att Nordea släpper panträtten och företagshypoteket i Rizzo Internationals aktier respektive tillgångsmassa. Köpeskillingen som erläggs genom reversen innebär emellertid att Rizzo Group erhåller på tillträdesdagen 4 miljoner kronor och därefter ett belopp om 1 miljon kronor varje månad med start från den 31 maj 2022 i totalt 18 månader. 
  • Archelio Capital AG, CHE 404 989 815 och Forspro garanterar Köparens rätta fullgörande av dess förpliktelser gentemot Rizzo Group enligt aktieöverlåtelseavtalet förutom köpeskillingsreversen om 22 miljoner kronor.
  • I och med tillträdet kommer samtliga befintliga styrelsemedlemmar i Rizzo International att avgå från sina respektive positioner.
  • I och med transaktionen kommer Rizzo Group fokusera verksamheten på försäljning av väskor och accessoarer, vilket enligt styrelsen i Rizzo Group förväntas minska bolagets kostnader med ca 35 miljoner kronor på årsbasis.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rizzo Group:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]

Köparen:
Daniel Spangenberg, tel: +46 (0)70 894 18 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 12.25 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 92 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.