Rizzo Groups försäljning svagare och behov av finansiering

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

STOCKHOLM (8 juni 2022) – Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har utmaningar med att öka försäljningen efter pandemin i den takt som behövs för att säkerställa lönsamhet. Bristen på varor och brist på likviditet för att köpa varor är huvudproblematiken. Styrelsen konstaterar att bolaget behöver ytterligare finansiering för att kunna åtgärda problemen på såväl kort som lång sikt.

Bolaget avslutade i februari 2022 sin andra företagsrekonstruktion och återställde samtidigt det egna kapitalet i samband med kontrollstämma 2. Den 12 maj avyttrades det helägda dotterbolaget Rizzo International AB, som ett led i att renodla verksamheten och för att på sikt uppnå lönsamhet. Bolaget har även tillfälligt förlängt bankavtalet t.o.m sista juni 2022. Diskussioner om ett längre bankavtal pågår med Bolagets bank.

I slutet av september 2021 ingicks dessutom ett låneavtal om 30 MSEK med en av Bolagets större ägare med ensidig rätt för Bolaget att konvertera lånet till aktier. Vidare har Bolaget vid tre tillfällen utnyttjat möjligheten till finansiering via det tidigare kommunicerade avtalet med Global Corporate Finance (GCF) på totalt 7,8 MSEK. Bolaget erhöll under maj ett lån om 4,5 MSEK från en av Bolagets huvudägare.

Bolaget har dock som en följd av pandemi och företagsrekonstruktion svårt att köpa in varor och rätt sortiment för att möta den efterfrågan som finns i marknaden, vilket påverkar försäljningen negativt. Skälet är främst att Bolaget inte har tillräcklig likviditet, men även att beställningar inte har kunnat läggas med den framförhållningen som vissa leverantörer i branschen kräver till följd av företagsrekonstruktionen som Bolaget befunnit sig i – då många leverantörer krävde förskottsbetalning. Återhämtningen tar därför längre tid än beräknat och styrelsen ser över vilka möjligheter bolaget har till att finansiera högre inköpsnivå. Bolaget för diskussioner med huvudägarna om en kortsiktig finansiering vilken är nödvändig för att kunna möta efterfrågan under sommaren. Bolaget behöver dessutom innan slutet av augusti ha hittat en långsiktig lösning avseende bolagets finansiering. Om Bolaget inte får kortsiktig finansiering från huvudägarna, inte hittar en långsiktig finansieringslösning, om bankavtalet med Bolagets bank inte förlängs eller att försäljnings- och inköpsplanen över sommaren inte går att följa kommer Bolaget få svårt att hantera likviditeten och därmed Bolagets fortsatta drift.

Bolagets lagernivå bedöms vara ca 30 MSEK för låg, för att möta den ursprungliga försäljningsambitionen under sommaren – som är en av Bolagets starkare försäljningsperioder. Utöver det behöver Bolaget kunna köpa in varor under september och oktober för att kunna möta försäljningen under Black Friday och julen. Styrelsen söker nu lösning på Bolagets finansiering, på kort och lång sikt, och kommer informera marknaden så snart ny information finns.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: [email protected]
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 16.15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 86 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris samt Rizzo med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 237 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.