RLS GLOBAL AB (PUBL) delårsrapport januari–mars 2022

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

1 JULI – 30 SEPTEMBER (Föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 305 TSEK (50 TSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 363 TSEK (-6 263 TSEK).
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 730 TSEK (-5 834 TSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 739 TSEK (13 163 TSEK).    
 • Soliditeten uppgick till 77 % (85 %).
   

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • RLS notified bodies har genomfört kvalitetsrevisioner (ISO 13485 samt MDD) utan anmärkningar. RLS är i MDR-granskningsprocess vilken kommer bli klar enligt plan.
 • Bolagets VD Karin Fischer har sagt upp sin anställning och sökandet efter efterträdare har påbörjats
 • ConvaTec har successivt under kvartalet tagit över regionavtalen i Sverige.
 • ChloraSolv levereras regelbundet till ConvaTecs centrallager i Nederländerna för vidare distribution ut i Europa.
 • ChloraSolv har fått reimbursement i Nederländerna.
 • Då RLS inte bedriver någon verksamhet gentemot Ukraina, Ryssland eller Belarus påverkas bolaget inte direkt av vad som pågår där.
   

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: [email protected].

Delårsrapporten januari–mars 2022 är bifogad samt tillgänglig här.

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl 09.00.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO
E-mail:
[email protected]
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail:
[email protected]
Telefon: 0730 23 13 57

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom område som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på www.rls.global

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.