Rörelseresultat om 891 miljoner i en utmanande tid

| 18 februari, 2021 | 0 kommentarer

Södra redovisar ett rörelseresultat för 2020 om 891 MSEK (2 582) i en utmanande tid. Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183). Styrelsen föreslår en vinstdelning på 598 MSEK. 

Koncernens nettoomsättning under 2020 uppgick till 20 351 MSEK (23 183) och rörelseresultatet till 891 MSEK (2 582). Den minskade omsättningen förklaras av betydligt lägre prisnivåer på avsalumassa och lägre priser på sågade trävaror under helåret, men också av negativa valutakurseffekter. Samtidigt översteg leveransvolymerna för Södras huvudprodukter föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till två procent (12) och soliditeten till 57 procent (59). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 1 juni 2021 om en vinstdelning till medlemmarna på 598 MSEK, vilket motsvarar 80 procent av resultatet före skatt. 

– Året har präglats av osäkra och omvälvande förutsättningar i världen, vilket har påverkat marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå.

– Vår produktion har legat på en stabil nivå under året och efterfrågan på huvudprodukterna är god. Det visar också styrelsens förslag på vinstdelning till våra medlemmar och ägare: 598 miljoner kronor. Det är väl avvägt mot bakgrund av våra resultat och långsiktiga mål, säger Peter Karlsson, CFO på Södra.

Skapa tillväxt i en föränderlig värld
Under första halvåret av 2020 krympte världsekonomin i snabb takt på grund av pandemin. Den globala tillväxten påverkades också av en rad politiska händelser – som presidentvalet i USA, handelskonflikten mellan USA och Kina samt Brexit. Dessutom har omfattande granbarkborreangrepp skapat stora problem under året. Detta är förändringar som Södras koncernstrategi, som har beslutats under 2020, är utformad för att hantera. Det övergripande målet är att vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

– Utgångspunkten i Södras nya koncernstrategi är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, därigenom bygger vi ett effektivare Södra och stärker familjeskogsbrukets lönsamhet. Långsiktigt fortsätter efterfrågan på skogsbaserade produkter att öka i takt med den växande bioekonomin, säger Lotta Lyrå.

Ökade investeringar i korslimmat trä
Under 2020 fortsatte också Södras investeringar i den nya anläggningen för korslimmat trä. Fabriken får en produktionskapacitet på cirka 100 000 m³ och planeras att vara i gång under första halvåret 2022.

– Södra har en i grunden klimatpositiv verksamhet till följd av den växande råvarubasen och den positiva effekt som kommer av att våra produkter ersätter fossilbaserade alternativ. Ingivningen av världens första fossilfria biometanolanläggning vid Södras massabruk i Mönsterås och vår satsning på KL-trä är exempel på skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Lotta Lyrå.

Vinstdelningen består av:

  • Utdelning på virkesleveranser: 411 miljoner SEK (motsvarande åtta procent)
  • Utdelning på insatskapital: 98 miljoner SEK (motsvarande två procent)
  • Insatsemission: 89 miljoner SEK (motsvarande fem procent)

För frågor, vänligen kontakta:
Casper Danielsson, pressansvarig
Tel: 0470-890 90
E-post:
[email protected]

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *