Rotfyllda tänder skapar inflammation. Varför vill tandläkaren inte ta bort dem?

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Tandhälsoförbundet får flera desperata samtal varje vecka från personer som vill ta bort rotfyllda tänder eller rensa bort kvarvarande infektioner efter tandutdragning. De ringer för att de inte hittar en tandläkare beredd att göra ingreppet, trots att tanden är död och inflammerad.

En rotfylld tand är en död kroppsdel och Tandhälsoförbundets (Tf:s) erfarenhet är att kroniska sjukdomar, extrem trötthet och värk (särskilt i käke och ansikte) kan försvinna efter extraktion av rotfyllda tänder. Ändå är det nästan omöjligt att hitta tandläkare beredda att ta bort tanden.

Ingen evidens för rotfyllningar
Ingen evidens finns för att rotfylla tänder eller för att behålla döda kroppsdelar. Ändå vågar inte tandläkare ta bort den döda tanden. Orsaken återfinns i Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvård där det står att förstahandsalternativet är att göra om rotfyllningen även om den är infekterad.

Tillsynsmyndigheten IVO som utövar tillsyn har anmärkt på tandläkare som tar bort rotfyllda tänder, vilket gör att de flesta tandläkare är oroliga att mista sin legitimation om de utför sådana ingrepp.

Just nu pågår ett ärende där IVO hotar med att legitimationen ska återkallas på grund av att tandläkaren tar bort rotfyllda tänder och rensar käkbenet från infektioner. Samtliga granskade patienter har blivit bättre eller helt friska av behandlingen. IVO:s tjänsteutlåtande är fullt av felaktigheter som är svåra att upptäcka då journalerna är sekretessbelagda (se mer här). Uppenbart vill IVO statuera exempel för att kritiken mot rotfyllningar ska tystna.

Endast i käkbenet behålls döda kroppsdelar
Ingen annanstans i kroppen behåller man en död kroppsdel på grund av risk för inflammationer.  Därför är IVO:s agerande mycket märkligt, men tyvärr finns visst stöd i Socialstyrelsens riktlinjer.

Riktlinjerna för vuxentandvården bör därför ändras och Socialstyrelsen bör ge ut information om risker med rotfyllningar. I dag blir alltför många sjuka av sina rotfyllda tänder, vilket är kostsamt både för samhället och den enskilda individen.

 

FAKTA OM ROTFYLLNINGAR

SBU visade redan 2010 att det vetenskapliga underlaget för diagnostisering och behandling gällande rotfyllningar är undermåligt, det saknas därför evidens för att rotfylla tänder. Trots det rotfylls omkring 250 000 tänder årligen.

En rotfylld tand innehåller alltid stora mängder bakterier. Inte ens en  mycket skicklig specialist kan täppa till tandrötternas många hålrum och dentinkanalerna är fortsatt öppna med risk för kontaminering av mikroorganismer.

Kroppen kan inte komma åt bakterierna, eftersom tanden är död och saknar all form av kroppsvätska. Bakterier, svampar etc bildar gifter som sprids i kroppen och aktiverar immunförsvaret. Man går alltså omkring med ständiga inflammationer om man behåller sina rotfyllda tänder. Alla klarar inte den påfrestningen.

Tf och vissa tandläkare med biologisk och holistisk inriktning anser att infekterade eller döda tänder ska tas bort. Om patienten gått länge med en rotfylld tand kan själva käkbenet vara infekterat och därför måste tandläkaren skrapa bort all infekterad vävnad. Hjälpmedel som ozongas och membran av patientens eget blod kan förbättra läkningen och minska risken att bakterier finns kvar.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
[email protected]

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *