Rottneros samarbetar med Söderberg & Partners och RISE inom cirkulär ekonomi

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

ottneros har påbörjat ett samarbetsprojekt tillsammans med Söderberg & Partners inom området cirkulär ekonomi. Syftet är att uppnå mätbara mål som ett led i koncernens hållbarhetsarbete och potentiellt öka aktieägarnas möjligheter till avkastning.

Projektet kommer genomföras med hjälp av det oberoende och statligt ägda forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) som har omfattande expertis inom området cirkulär ekonomi.

 

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Som ett led i samarbetet kommer de att investera i Rottnerosaktier.

 

”Utvecklingen för ökad cirkularitet ligger oss varmt om hjärtat och vi ser fram emot att ta ytterligare steg för att tillhöra ledarna inom hållbarhet i vår bransch. Rottneros övergripande mål är att nå en helt fossilfri produktion till 2030”, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef.

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004. De är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare/ förmedlare av försäkringar, finansiella produkter och tjänster. Bolaget bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Söderberg & Partners erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

 

Snabba fakta RISE

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett oberoende statligt ägt forskningsinstitut. RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. RISE har närmare 3000 anställda över hela Sverige och erbjudanden som spänner över en mängd områden, branscher och sektorer. Med kunskap på vetenskaplig grund, utrustning och erfarenhet bidrar RISE till konkurrenskraft, hållbarhet, resiliens samt ökar kundernas förmåga till omställning och förnyelse.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef
Rottneros AB (publ) 
+46 (0)270 622 65 

[email protected]

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 316 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.