Connect with us

Marknadsnyheter

RugVista Group AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

Published

on

God lönsamhet trots utmanande marknad

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 127,9 (141,0) motsvarande en minskning med -9,3% (21,1%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7% (29,6%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,5% (64,4%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (22,9) och rörelsemarginalen var 13,0% (16,2%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 13,0 (17,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,63 (0,86).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 72 (66).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen var MSEK 435,1 (486,2) motsvarande en minskning med -10,5% (38,4%).
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -13,6% (50,2%).
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,0% (64,5%).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 38,5 (87,4) och rörelsemarginalen var 8,9% (18,0%).
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 29,7 (68,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,43 (3,30).
 • Nettokassan uppgick till MSEK 54,7 (120,4).
 • Det genomsnittliga NPS- (Net Promotor Score) värdet uppgick till 69 (66).
 • Lagervärde som andel av nettoomsättningen senaste tolv månaderna (LTM) var 28,5% (18,8%).   

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vårt fokus under större delen av året har varit att navigera de rådande marknads-förutsättningarna. Vi ser att våra initiativ för att säkerställa god lönsamhet har fallit väl ut och rörelsemarginalen för Q3 var 13,0%.”

”Vårt genomsnittliga NPS-värde var under kvartalet 72 vilket är ett nytt rekord och visar att vi fortsätter leverera på våra kundlöften.”

”Oaktat årets utmaningar står vi finansiellt starka med en nettokassa om 54,7 miljoner och utan banklån. Vår finansiella ställning möjliggör också parallellt fokus på att driva vår strategiska agenda mot målet att vara navet för den europeiska mattbranschen.”

”Trots det generellt utmanande klimatet kunde vi mot slutet av kvartalet, i några marknader, se indikationer på viss återhämtning i kundefterfrågan.”

”Q4 och Q1 är våra viktigaste kvartal och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att framgångsrikt navigera både de utmaningar och möjligheter som en högsäsong innebär.”

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – september kommer Michael Lindskog (VD) hålla en telefonkonferens den 10 november 2022 kl. 09.00. Presentation hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 856 642 707 eller besök https://ir.financialhearings.com/rugvista-group-q3-2022. Ytterligare information om telefonkonferensen finns tillgängligt via https://financialhearings.com/event/43999.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på RugVista Groups hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.Rugvistagroup.com/se/investors/q322/.

Kontaktinformation

Michael Lindskog, VD
[email protected]

[email protected]

Denna rapport innehåller sådan information som RugVista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07.30 CET.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
[email protected]

Om RugVista Group

RugVista Group är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. RugVista Group säljer mattor via egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom RugVista Group är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. RugVista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.