RugVista Group (publ) delårsrapport januari – juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Fortsatt tillväxt i linje med långsiktigt finansiellt mål

Höjdpunkter under det andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 140,6 (124,3) motsvarande en ökning på 13,2% (47,8%).
 • Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 18,4% (48,1%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 22,6%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,1% (62,2%).
 • Rörelseresultatet växte till MSEK 24,8 (23,0) och rörelsemarginalen var 17,6% (18,5%).
 • Periodens resultat var MSEK 18,6 (17,5).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,89 (0,87).
 • Net Promotor Score (NPS)-värdet uppgick till 66 (-).  

Höjdpunkter januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen var MSEK 345,2 (235,0) motsvarande en ökning på 46,9% (23,4%).
 • Nettoomsättningstillväxten exklusive avyttrad verksamhet uppgick till 53,1% (23,2%).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 57,8%.
 • Bruttomarginalen ökade till 64,6% (61,5%).
 • Justerat rörelseresultat växte till MSEK 74,4 (40,6) och den justerade rörelsemarginalen var 21,6% (17,3%).
 • Periodens resultat var MSEK 50,8 (30,7).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,44 (1,52).
 • Lagervärdet som en andel av nettoomsättningen rullande tolv månader var 17,2% (24,1).

Kommentarer från Michael Lindskog, VD

”Vår Q2 organiska nettoomsättningstillväxt på 22,6% var särskilt tillfredsställande med tanke på det starka jämförelsetalet och det ovanligt varma vädret i större delen av Europa under andra halvan av kvartalet.”

”Vi kunde även fylla på med varor under perioden vilket framgår av ökningen på 27 MSEK i lagervärde sedan slutet av det första kvartalet. Detta säkerställer att vi kommer vara väl positionerade från ett lagerperspektiv när högsäsongen börjar.”

”Vår organiska nettoomsättningstillväxt på 57,8% och den justerade rörelsemarginalen på 21,6% hitintills i år påvisar resultatet av våra ansträngningar.”

”När jag blickar framåt mot andra halvan av året så kommer vi att möta tuffa Q4 jämförelsetal och effekten av en potentiell post-Covid-19 era är osäker. Oaktat detta så är vi väl förberedda i alla våra interna funktioner för att kunna kapitalisera på den kommande högsäsongen.”

Telefonkonferens i samband med publiceringen av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – juni 2021 kommer Michael Lindskog (VD) och Henrik Bo Joergensen (CFO) hålla en telefonkonferens den 26 augusti 2021 kl. 09:00. Presentation hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 50 55 83 50 eller besök https://tv.streamfabriken.com/rugvista-group-q2-2021.

Delårsrapporten och presentationen finns tillgänglig på RugVista Groups hemsida: https://www.rugvistagroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det är även möjligt att medverka i telefonkonferensen via koncernens hemsida: https://www.rugvistagroup.com/kv221/.  

Kontaktinformation

Michael Lindskog, CEO, [email protected]

Henrik Bo Joergensen, CFO & Investor Relations, [email protected]

[email protected]

Denna rapport är sådan information som RugVista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
[email protected]

Om RugVista Group AB (publ)

RugVista Group är en av de ledande europeiska ”direct-to-consumer”-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Antalet medarbetare inom RugVista Group AB (publ) är cirka 80 FTE:er och bolaget har sitt huvudkvarter i Limhamn Sverige. Koncernens aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under symbolen ”RUG”.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *