Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kr

| 6 januari, 2022 | 0 kommentarer

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kronor. Tidigare prognos, som publicerades i samband med delårsrapporten för januari-september 2021, uppgick till 9,80 kronor per stamaktie A och B. Den uppdaterade prognosen bygger på preliminära resultatförbättringar inom framför allt SBB:s tre value-add-strategier.

SBB:s bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras den 23 februari 2022 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 januari 2022 kl. 21:35 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *