Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 23 november 2017

| 16 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 16, 2017 16:13 CET

Plats:
Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid:
Klockan 13:00 – 16:00

Inledande formalia

 •  
  Mötets öppnande
 •  
  Upprop
 •  
  Val av justerare
 •  
  Justeringsdatum
 •  
  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  
  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  
  Anmälan om jäv
 •  
  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00716

 •  
  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

2. Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018

Diarienummer SKAS 2017-00716

 •  
  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

3. Investeringsplan 2018

Diarienummer SKAS 2017-00736

 •  
  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

4. Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och

sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2016-00694

 •  
  Föredragande: Eva Sundström

5. Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018

Diarienummer SKAS 2017-00342

 •  
  Föredragande: Jane Johansson

Delegeringsärenden

1. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

Anmälningsärenden

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse

2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för

Skaraborg Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00565

2. Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och

ungdomspsykiatrin

Diarienummer SKAS 2017-00699

3. Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik 2018-2020

Diarienummer SKAS 2017-00708

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsning på bättre akutsjukvård i

Västra Götalandsregionen – fördelning av medel 2018

Diarienummer SKAS 2017-00709

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Skrivelse från styrelsen för NUsjukvården

och norra hälso- och sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid

NU-sjukvården

Diarienummer SKAS 2017-00741

Information

A. Rapport efter införandet av ny ledningsorganisation

 •  
  Jörgen Thorn

B. Sjukhusdirektörens information

 •  
  Jörgen Thorn

C. Högprioriterade frågor

 •  
  Jörgen Thorn, Åsa Ranbro Jansson

D. Omställningsarbete SkaS

 •  
  Jörgen Thorn

E. Vårdplatsutredning, komplettering

 •  
  Eva Sundström

F. Riskanalys vårdöverenskommelse 2018 och detaljbudget

 •  
  Eva Sundström

G.
Information från presidiet

 •  
  Ulla-Britt Hagström, Johan Ask

Kontakt:
Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *