Sänkt ersättning för vissa gode män i Eskilstuna och Strängnäs

| 13 november, 2017 | 0 kommentarer

må, nov 13, 2017 16:00 CET

PRESSMEDDELANDE

På nämndsammanträdet den 13 november fattade Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslut om nya ersättningsnivåerna för gode män för ensamkommande barn. Beslutet innebär att arvodet för de förordnanden som beslutades före 1 juli i år blir samma som de som beslutats efter detta datum.

Beslutet innebär bland annat att följande arvoden och ersättningar för god man för ensamkommande gäller från och med 2018-01-01:

  • God man erhåller ett schablonarvode på 1 500 kronor per månad när barnet är asylsökande.
  • För resor och andra omkostnader erhåller god man en fast ersättning på 500 kronor per månad.
  • När barnet fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd erhåller god man ett schabloniserat arvode på 750 kronor per månad fram till dess att en särskild vårdnadshavare förordnats.

För mer information, kontakta:
Anita Neuhaus, ordförande Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs,
070-664 37 42, [email protected]
Anders Hagander, avdelningschef Överförmyndarkontoret,
070-644 29 67, [email protected]

Bakgrund
Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsnivåer för kommunernas mottagande av ensamkommande barn. De nya reglerna gällde från om med 1 juli 2017. Med anledning av detta beslutade överförmyndarnämnden om nya regler för arvode och omkostnadsersättning till gode män för ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs. Reglerna gällde förordnanden från och med 1 juli 2017. På grund av det ekonomiska läge som de nya ersättningsreglerna innebär behöver Överförmyndarnämnden nu gå vidare och sänka ersättningsnivåerna för de som fått sitt förordnande innan 1 juli. Därmed blir ersättningsnivåerna för gode män för ensamkommande barn likvärdiga oavsett när förordnandet har skett.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *