Säsongsmässig nedgång i december

| 7 januari, 2022 | 0 kommentarer

Sonetel som är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, rapporterar en förlust på -0,1 MSEK i november. Den efterföljande månaden december var traditionsenligt årets svagaste månad.

Den preliminära månadsrapporten för november för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på ca -0,1 MSEK. Omsättningen var ca 1,7 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden december ger följande nyckeltal:

Antalet nya betalande kunder minskade med -17% sedan november till ca 28 kunder per dag.

”December är normalt sett årets sämsta månad.” säger VD Henrik Thomé. ”Kunder glömmer att betala för tjänsterna och är upptagna med att köpa andra saker än det vi säljer.”

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor var i princip oförändrat. Totalt nyttjade 2 467 företag den nya tjänsten i slutet av december.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) minskade med ca -2%. Jämfört med samma månad föregående år har antalet abonnemang ökat med ca +5%.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) minskade med ca -4% sedan november.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) minskade med ca -2%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med ca -2% sedan november (räknat i USD).

Abonnemang samt ARR exkluderar dock kundkonton med negativt saldo. Eftersom det är vanligt att kunder under långhelger tillfälligt missar att fylla på sitt förbetalda konto, så är det svårt att bedöma om nedgången är reell eller säsongsmässig. Januari är dock traditionellt en stark månad med positiv rekyl för bolaget.

Antalet aktiva kunder (d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang, samt ett positivt förbetalt saldo) minskade med ca -2% i december.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 164 SEK (18 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 2 månader.  Ökningen berodde primärt på att kostnaden för kundtjänst fördelades på färre nya kunder.

Andelen nya betalande kunder som kom via affiliates var i december ca 9% vilket var en ökning från 7% i november. I reella tal ökade antalet nya kunder via affiliates med +7% från november till december

Andelen som rekryterades tack vare kundrekommendation i december var 10% vilket kan jämföras med 7% i november. I reella tal ökade antalet nya betalade kunder via kundreferenser med +20% från november till december.

Satsningar som gjorts på SEO (Search Engine Optimization), genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde under slutet av 2020, bidrog med uppemot 35% av de nya betalande kunderna i december – vilket kan jämföras med 28% i november. I reella tal ökade antalet nya betalande kunder från detta initiativ med +9% från november till december.

30% av de nya betalande kunderna i december kom från Google Adwords annonser – vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan november. Antalet nya betalande kunder som kom via Adwords var -21% lägre i december än i november. Kostnaden för Adwords-annonsering minskade samtidigt med -18%.

Kundbetyget på Trustpilot kvarstod på 4,7 av 5.

”Nu i början av januari ligger fokus på att aktivera försäljningsspåret kring SIP-trunkar till mindre call centers i Europa, tillsammans med vår säljpartner Respond4you.” säger Henrik Thomé, VD.

På utvecklingssidan ligger fokus kortsiktigt på förbättrad användarvänlighet i de nya apparna, samt implementering av en ny prisplan.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2022 kl. 08:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *