SBTi godkänner Transtemas mål för att minska global uppvärmning

| 4 november, 2022 | 0 kommentarer

Science Based Targets initiative (SBTi) godkänner de mål Transtema Group AB (”Transtema”) satt upp för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i linje med Parisavtalet. Med målen godkända ligger Transtemas hållbarhetsarbete i framkant bland både svenska och norska bolag i att bekämpa klimatförändringarna.

Genom att målen är godkända förbinder sig Transtema att minska utsläppen av fossilt CO2/växthusgaser med 100 % till 2030 med basår 2020 (scope 1 och 2). Vi förbinder oss samtidigt att inom samma tidsram minska utsläppen av växthusgaser från inköpta varor, tjänster och avfall med 50 % (scope 3).

”Våra ambitiösa mål har nu validerats av SBTi som är vetenskapligt baserade och i linje med FN:s globala 1,5 graders mål. Det är en viktig milstolpe i vår resa mot ett mer hållbart Transtema där vi tillsammans med våra kunder och leverantörer ska verka för signifikant lägre CO2 utsläpp och därmed möta våra långsiktiga mål 2030” säger Per Swedberg, Chief Sustainability Officer, Transtema Group

”Med SBTi-målen på plats så har Transtema ytterligare stärkt sin position på marknaden då våra kunder idag fokuserar väsentligt mer på hållbarhet. Vi är stolta över att Transtema ligger i framkant i vår bransch men är samtidigt ödmjuka inför den utmaning det innebär att nå målen”, säger Henning Sveder, VD och koncernchef Transtema Group.

För mer information om Transtemas miljöarbete: https://www.transtema.com/se/hallbarhet/var-miljo/

Om Science Based Target-initiativet
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact (UNGP), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet är till för att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företagen som undertecknar åtar sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för minskning av utsläpp, som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.  Mer information finns på https://sciencebasedtargets.org/

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022, kl. 08:30 CEST.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *