Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används för att behandla bukspottkörtelcancer på Ulis sjukhus i Ukraina

| 18 september, 2022 | 0 kommentarer

Ett team av onkologiexperter ledda av professorerna Vladimir Klimenko och Alexey Kovalev har rapporterat att de nu har utfört den första Tumörspecifika Elektroporations-behandlingen (TSE) av bukspottkörtelcancer genom ett öppet kirurgiskt ingrepp, på Ulis sjukhus i Ukraina.

Teamet av experter som utförde behandlingen har tidigare krediterats för att ha utfört den första levertransplantationen i Ukraina och är mycket skickliga och forskningsinriktade.

 

Patienten i fråga är en 60-årig kvinna med duktalt karcinom i pankreashuvudet, som fått konventionell kemoterapi med begränsad respons. Tumören ansågs inoperabel och TSE-behandling med IQwave under öppet kirurgiskt ingrepp valdes som alternativ, efter vederbörliga etiska och administrativa godkännanden.

 

I rapporten som har delats med ChemoTech uppger Klimenko och Kovalev att patientens funktioner har återställts till normalt och behandlingen har tolererats väl. Teamet har också intressant nog rapporterat att det patologiska svaret är mycket imponerande. Med det initiala patologiska svaret är experterna på Ulis optimistiska om ett gynnsamt resultat och överlevnadsgrad.

 

Professor Vladimir Klimenko, chef för avdelningen för kirurgi vid Zaporozhye Medical University uttalade sig: ”Jag hade turen att tillsammans med professor Alexei Kovalev, som jag har varit förknippad med under många års professionellt arbete, få utföra den första TSE-behandlingsoperationen i Ukraina på en patient med cancer i huvudet av bukspottkörteln.

 

”Med lång erfarenhet av pankreatoduodenal kirurgi blev jag förvånad över hur lätt det är att implementera och effektiviteten av denna procedur. Ur en teknisk synvinkel utgör det inte något problem för kirurger som är utbildade inom detta anatomiska område. Jag vill notera det milda förloppet av den postoperativa perioden, men viktigast av allt, de fantastiska patologiska förändringarna som i form av en nästan fullständig patomorfos (förändring av sjukdom) som inträffade i tumörvävnaden inom bara två timmar efter TSE-behandlingen. Jag är säker på att TSE-behandling kommer att ta sin rättmätiga plats i arsenalen av metoder för behandling av cancer på olika ställen, särskilt vid behandling av bukspottkörteltumörer. Möjliga indikationer inom detta område som jag ser är av neoadjuvant karaktär för lokalt avancerad villkorligt resekterbar pankreascancer och en palliativ regim för metastaserande inoperabla tumörer. Tillsammans med professor Alexei Kovalev avser vi att fortsätta arbeta i denna riktning.”

 

”Vi är mycket nöjda med säkerhetsproceduren och de första patologiska resultaten av bukspottkörtelcancerfallet på Ulis sjukhus. Lika ihärdiga som cancercellerna i bukspottkörteln är på att motstå nuvarande behandlingar, lika engagerade är vi här på ChemoTech att hitta nya vägar där TSE-teknologin kan möta detta otillfredsställda medicinska behov.” – säger Dr Suhail Mufti, medicinsk rådgivare på Scandinavian ChemoTech.

 

”Även om det är omöjligt att förutsäga slutresultatet av denna behandling känns det fantastiskt att höra att vår TSE-teknologi fungerade som förväntat och utan några komplikationer. Vårt initiala mål var att börja behandla de första bukspottkörtels patienterna tidigast i slutet av 2023 eller 2024. ChemoTech kommer nu att behöva skriva om sin kliniska strategi två år före schemat.” -säger Mohan Frick VD och medgrundare

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-18 21:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: [email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: [email protected]

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation (TSE™), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.