Seafire erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades genom kallelse den 30 november 2021 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0015245758 (”Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt det Skriftliga Förfarandet. Innehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde i kraft idag, kl. 15.00, i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår även i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets hemsida.

Den samtyckespremie som utlovades i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer att utbetalas den 27 december 2021. Avstämningsdag för berättigande till samtyckespremien har bestämts till den 20 december 2021.

I samband med avslutandet av det Skriftliga Förfarandet är också villkoret för Bolagets emission av ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor (”Ytterligare Obligationerna”) som annonserades genom pressmeddelande av Bolaget den 1 december 2021 uppfyllt. Likviddag för de Ytterligare Obligationerna är bestämt till den 21 december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, CEO

Phone: +46 707 495 659

E-mail: [email protected]

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021 kl. 15.30 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med nio bolag och omsättning på över 550 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.