Seafire förvärvar DOFAB AB

| 17 januari, 2022 | 0 kommentarer

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i DOFAB AB (”DOFAB” eller ”Bolaget”) för upp till 105 MSEK inklusive en nettokassa på ca 10 MSEK. DOFAB har haft en genomsnittlig tillväxt på 17% de senaste fem åren och omsatte 69 MSEK med en EBITDA på 12,8 MSEK under räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2021. Tillträde planeras till den 1 februari 2022.

Pressmeddelande

Stockholm den 17 januari 2022

DOFAB är ett familjeföretag som erbjuder skräddarsydda fönster, dörrar och portar till fastighetsbolag och privata marknaden. Bolaget har haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 17% de fem senaste åren och hade en omsättning på 69,0 MSEK med en EBITDA på 12,8 MSEK under räkenskapsåret som slutade 30 juni 2021. Säljarna är grundaren Karolin och Olof Jeppsson. Säljarna kommer kvarstå i sina operativa roller efter förvärvet.  

Vi är glada över att ha fått förtroende att få förvärva och tillsammans med Karolin och Olof fortsätta utveckla DOFAB. Bolaget har en bred produktportfölj och stark marknadsposition i premiumsegmentet vilket resulterat i en fin finansiell utveckling. Bolaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Köpeskillingen för DOFAB, uppgår till maximalt 105,0 MSEK vilket inkluderar en nettokassa på ca 10 MSEK. Av totala köpeskillingen betalas 86,0 MSEK kontant och 4,0 MSEK i Seafireaktier genom en riktad emission till kursen 32,41 SEK per aktie vilket ger en utspädning på 0,6% samt en rörlig tilläggsköpeskilling om maximalt 5,0 MSEK per år under perioden 2022 till 2024 om EBITDA över 10,0 MSEK nås. Den initiala köpeskillingen på 90,0 MSEK kommer justeras mot ett eget kapital på 2,0 MSEK vid tillträdesdagen.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på cirka 625 MSEK och en justerad EBITDA på ca 82 MSEK proforma räknat rullande tolv månader 30 september 2021.

DOFAB AB

DOFAB AB startade 2004 och företaget har idag 21 anställda med verksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Bolagets skräddarsydda fönster, dörrar och portar tillverkas med ett starkt fokus på kvalitet, design och energi för alla fastigheter oavsett tidsålder. För mer information www.dofab.se.

”Vi ser mycket fram emot att med Seafire som ny ägare fortsätta att förstärka och utveckla vårt unika kunderbjudande. Med oförändrad tyngdpunkt på kvalitet och service hälsar vi både befintliga och nya kunder varmt välkomna till DOFAB”, säger Karolin Jeppsson, VD på DOFAB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire AB, [email protected], tel. +46 70 749 56 59

Karolin Jeppsson, VD DOFAB AB, email [email protected] tel. +46 73 318 04 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 17:30 (CET).

 

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med tio bolag och omsättning på cirka 625 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 10 och [email protected]

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.