SelectImmune Pharma får patentgodkännande för IRF7-Inhibitorer

| 16 september, 2020 | 0 kommentarer

SelectImmune Pharma AB meddelar att det Europeiska Patentkontoret, European Patent Office (EPO), har beslutat godkänna bolagets ansökan om patent avseende IRF7-inhibitorer.

Patentansökan, EP3277813, avser IRF7-inhibitorer för användning vid behandling av bakteriella infektioner. IRF7-inhibitorer innebär ett nytt sätt att reglera inflammation och infektionsskydd. Det Europeiska Patentkontoret (EPO) har den 16 september 2020 gett sitt godkännande av patentansökan för 38 europeiska länder.

Patentet baseras på upptäckten att immunoterapi kan användas för att stärka det naturliga immunförsvaret vid svåra infektioner; i detta fall njurbäckeninflammation, som kan vara livshotande och ge upphov till urosepsis. Genom att samtidigt stänga av skadliga delar av immunsvaret återfås balansen i vävnaden och infektionen läker. Effekterna har i djurmodell visats vara jämförbara med antibiotika och erbjuder därför ett lovande, relativt outforskat alternativ i tider av antibiotika-resistens. Bolagets strategi är att med det nya läkemedlet stärka värdens egna immunförsvar, så att symptom och vävnadsnedbrytning orsakade av överdriven immunrespons kan undvikas.

Som nästa steg kommer SelectImmune nu att fullfölja patentprocessen, genom att validera det europeiska patentet i önskade medlemsstater.

”Vi har utvecklat en ny terapi som angriper det destruktiva infektionssvaret och stärker det goda försvaret, ett mycket spännande och kraftfullt alternativ. Patentet ger oss ett nödvändigt verktyg för att gå visare till klinik”, säger Catharina Svanborg.

”Detta är ett viktigt steg för bolaget, där vi breddar patentportföljen med ett nytt koncept som har flera möjliga applikationsområden”, säger Ann Gidner.

För mer information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg

Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB

+46 709 42 65 49 

[email protected]

Ann Gidner

VD, SelectImmune Pharma AB

+46 768 17 14 14

[email protected]

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *