Signatur Fastigheter förvärvar två flerbostadsfastigheter på Möllevången i Malmö.

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Signatur Fastigheter AB (publ) har förvärvat två flerbostadsfastigheter i området Möllevången innehållande totalt 42 lägenheter med en uthyrningsbar area om 1 970 kvm där 1 900 kvm består av bostadsarea. I samband med förvärvet emitterar Signatur Fastigheter 500 000 aktier till aktiekursen 20 kronor per aktie.

Fastigheten erbjuder utvecklingsmöjligheter och modernisering av samtliga lägenheter med hyresökning som resultat. Detaljplaneförändring för ytterligare byggnation av tio nya lägenheter är under framtagande.

Överenskommet fastighetsvärde är 67,5 miljoner kronor och transaktionerna är bolagsaffärer. Förvärvet finansieras genom banklån, egna medel och en riktad emission av 500 000 B-aktier i Signatur Fastigheter till aktiekursen 20 kronor per aktie, vilket motsvarande 10 miljoner kronor.

Fastigheternas hyresintäkter uppgår initialt till ca 2,8 miljoner kronor men uppskattas öka till över 4 miljoner kronor efter förädling. Bedömt driftnetto efter utveckling av lägenheter och nyproduktion uppgår till ca 3,3 miljoner kronor.

 

”Bostadsfastigheter i bra läge och med tydlig utvecklingspotential är en strategisk hörnsten i vårt tillväxtarbete. Förvärven på attraktiva Möllan i Malmö ger oss just detta.

Med utbyggnadspotentialen av tio nya lägenheter och standardhöjningar av de befintliga lägenheterna är vi glada över att kunna addera ytterligare framtida värdeökningar till våra aktieägare.” säger Dan Astrén, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

[email protected]

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *