Simris Alg bokslutskommuniké januari-december 2020

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

OKTOBER-DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 545 tkr (236). Nettoomsättningen i USA uppgick till 341 tkr (45).
  • Rörelseresultatet uppgick till –7 166 tkr (–6 125).
  • Bolaget tillfördes ytterligare 12,7 mkr före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner.
  • En konceptbutik öppnades i centrala Stockholm och en pop up-butik i New York.

JANUARI-DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 2 166 tkr (1 743). Nettoomsätt­ningen i USA ökade till 1 011 tkr (133).
  • Rörelseresultatet uppgick till –23 694 tkr (–24 626).
  • En företrädesemission genomfördes som övertecknades och tillförde bolaget cirka 29,1 mkr före emissionskostnader.

 

KOMMENTAR TILL RAPPORT FRÅN STYRELSEN:

I samband med offentliggörandet av siffrorna avseende Q4 och helåret 2020 vill styrelsen förtydliga bolagets strategi och vidare framdrift.

Simris Algs huvudsakliga kärnverksamhet består i att utveckla och kommersialisera alg-baserade substanser, antingen i egen regi eller tillsammans med partners. Verksamheten kommer framöver att bedrivas inom tre verksamhetsområden:

SIMRIS BIOMIMETICS
Området cosmeceuticals/pharmaceuticals kommer att bedrivas under verksamhetsnamnet SIMRIS BIOMIMETICS. Syftet är att utnyttja mikroalgers unika biokemiska pathways och förmåga till post-translationella modifikationer, vilka har betydelse för utveckling och tillverkning av s.k. andra generationens biobaserade läkeme­del. Detta område är renodlat business to business och bolagets forsknings- och utvecklingskraft parat med dess unika produktions­metod är ett starkt erbjudande till potentiella partners. De första områdena är verksamma enzymer som skyddar huden mot fria radikaler, anti-inflammatoriska och prebiotiska polysackarider, samt substanser för behandling av så kallad atopisk dermatit. De första produkterna väntas nå marknaden under 2022.

Man kan notera att inom cosmeceuticals/pharmaceuticals kommer Simris unikt skonsamma produktionsmetod till sin rätt då känsliga protein- och peptidbaserade biomolekyler inte degenereras under tillverkningen, vilket kan vara fallet med andra produktionsmetoder och som är en av orsakerna till att lovande forskningspro­jekt inom algområdet har svårt att skalas upp industriellt.

Utvecklingen inom SIMRIS BIOMIMETICS sker tillsammans med partners och i nära samarbete med ledande forskare inom bl.a. hudens funktion och bioprocessteknik.

SIMRIS NOVEL FOODS
Inom livsmedel/alternativa proteiner bedrivs verksamheten under namnet SIMRIS NOVEL FOODS. Alger är själva basen i den marina näringskedjan och ett självklart inslag i alla diskussioner om hur det globala matsystemet ska ställas om. Processen att producera Omega-3 ger bolaget redan idag två ”extraprodukter”:

  • Algae Flourish, ett algpulver med mycket hög proteinhalt (över 55 procent) alla essentiella aminosyror och rik på mineraler och vitaminer.
  • Algae Ganache, en färsk algcrème med unik och mycket attraktiv smakprofil och konsistens.

Algae Flourish utvecklas just nu för livsmedelsändamål i samarbete med ett multinationellt företag vars namn vi tyvärr är förhindrade att avslöja. Algae Ganache har beskrivits som det veganska bröllopet mellan belugakaviar och foie gras, och har bland annat använts av den kända svenska kocken Paul Svensson/Fotografiska.

Det stannar dock givetvis inte här. Alger är ett av svaren på frågan om det stora proteinskiftet och Simris utvecklingskompetens och produktionsmetod förväntar vi oss ska resultera i fler samarbeten.

Inom området Novel Foods kan man notera att även om EU har mycket långsamma processer för regulatoriskt godkännande av nya livsmedel så är situationen betydligt förmånligare i länder som USA, Singapore, samt Storbritannien efter Brexit. Simris Omega-3 produkter är ännu inte godkända i EU och processen bedöms kräva ytterligare investeringar i vidare studier. Bolaget ser därför över sin regulatoriska strategi för att nå sina målmarknader inom rimliga kostnadsnivåer och tidsramar.

SIMRIS
Verksamheten mot slutkonsument inom Omega-3 under varu­märket SIMRIS – det som folk mest förknippar med bolaget idag – kommer att koncentreras till det USA-baserade dotterbolaget Simris Inc. Bolaget kommer att söka en partner för hela eller delar av denna verksamhet för att uppfylla den fulla potentialen i de unika Omega-3 produkter som bolaget har utvecklat. Försäljningsutveck­lingen för denna verksamhetsdel har givetvis så här långt inte levt upp till våra förväntningar, men samtidigt har kvaliteten i bolagets produkter verifierats genom samarbeten med ledande aktörer som Goop. Nu senast uppmärksammades också bolagets produkter i amerikanska Vogues februarinummer under temat ”latest obses­sions”. Fram till dess att rätt partner identifierats kommer bolaget att fokusera sina insatser till digitala kanaler, där en nyutvecklad version av simris.com släpptes häromveckan som ett led i denna fokusering. Vi förväntar oss att denna inriktning kommer att ge god försäljningstillväxt över tid.

 

För att stödja bolagets strategiska riktning har valberedningen fått i uppdrag att se över styrelsens sammansättning. Vi är mycket glada över att å valberedningens vägnar kunna meddela att Steven Schapera har accepterat att nomineras till ny styrelseordförande vid årsstämman i vår.

Steven Schapera har över 30 års erfarenhet från att starta och bygga företag inom olika branscher från lantbruk och vinodling till kosmetika. Med en bakgrund som ingenjör och vinmakare har Steven en unik blandning av kunskaper inom teknik och bioteknik, i kombination med en djup förståelse för logistikkedjor, varumärkes­byggande och positionering. Som medgrundare av BECCA Cosme­tics år 2001 anses han vara en av de globalt ledande experterna i kosmetikabranschen. BECCA Cosmetics såldes framgångsrikt till Estée Lauder 2016, och Steven kvarstår som styrelseordförande i ursprungliga investmentbolaget BECCA Holdings. Han är idag även styrelseordförande i Crowd Media Holdings, som är noterat på Australian Securities Exchange (ASX) och Frankfurtbörsen (FWB). Steven är också ledamot i ett flertal styrelser inom området hälsa/skönhet/wellness. Steven Schapera deltog i förra årets nyemission och är idag bolagets näst störste ägare.

Steven Schaperas profil på Linkedin nås på: https://www.linkedin.com/in/steven-schapera-0a889b51/

För styrelsen i Simris Alg AB (publ)
Johan Jörgensen, styrelseordförande

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *