Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Finepart är idag, den 24e november, 2021

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Finepart AB (publ) (”Finepart” eller ”Bolaget”) meddelar att idag, den 24 november 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 i Finepart AB. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 pågår till och med den 26 november 2021. Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Finepart till en kurs om 3,30 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer Finepart att tillföras cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 1 senast klockan 15:00 CEST den 26 november 2021 alternativt sälja TO 1 senast den 24 november 2021.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:

  • Teckningsperiod: 15 – 26 november 2021
  • Emissionsvolym: 12 134 712 utestående teckningsoptioner
  • Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1: 24 november 2021
  • Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad: 30 november 2021
  • Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier: 15 december 2021

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 26 november 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 november 2021.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 26 november 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 november 2021.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade. Teckningssedel för teckning av direktregistrerade teckningsoptioner hittar du på Partner Fondkommissions hemsida, www.partnerfk.com.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Finepart.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 26 november 2021. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Finepart.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Finepart i samband med optionslösen avseende TO 1.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: [email protected]

Finepart Sweden AB 
Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd, Sverige

+46 (0) 33 28 41 45 
www.finepart.com
[email protected]

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *