Sista dag för handel och avnotering av Aros Bostads preferensaktier av serie A

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Idag den 19 juli 2021 är sista dag för handel i Aros Bostadsutveckling ABs (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) preferensaktier av serie A, vilken även idag avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Som Bolaget tidigare har kommunicerat har styrelsen i Bolaget beslutat om inlösen av samtliga 104 041 preferensaktier av serie A.

Inlösenbeloppet per aktie uppgår, i enlighet med bolagsordningen, till 100 SEK, totalt 10 404 100 SEK för samtliga aktier. Utbetalning till aktieägare som innehar preferensaktier av serie A på avstämningsdagen den 21 juli 2021 förväntas ske den 26 juli 2021.

Tidsplan

Händelse Datum
Sista dag för handel och aktierna avnoteras 19 juli 2021
Avstämningsdag 21 juli 2021
Utbetalningsdag 26 juli 2021

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: [email protected], telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: [email protected], telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: [email protected], telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *