Sjöstrand Coffee Int AB bokslutskommuniké 2020

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

Finansiell översikt

Koncernens finansiella översikt, januari-december 2020

Totala intäkter uppgick till 10 399 162 SEK (6 809 964)

Rörelseresultatet uppgick till  -1 596 813 SEK (-1 670 277)

Periodens resultat uppgick till -1 600 528 SEK (-1 668 714)

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,08)

 

Moderbolagets finansiella översikt, januari-december 2020

Totala intäkter uppgick till 80 2862 SEK (188 992)

Rörelseresultatet uppgick till -1 569 542 SEK (-1 122 843)

Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07)

 

Koncernens finansiella översikt oktober-december 2020

Totala intäkter uppgick till 4 157 308 SEK (1 541 540)

Rörelseresultatet uppgick till -619 482 SEK (-345 671)

Periodens resultat uppgick till -620 009 SEK (-345 784)

Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02) 

 

Moderbolagets finansiella översikt oktober-december 2020

Totala intäkter uppgick till 19 996 SEK (128 702)

Rörelseresultatet uppgick till -492 430 SEK (-45 731)

Periodens resultat uppgick till -742 430 SEK (-294 827)

Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01) 
 

VD har ordet
Koncernen Sjöstrand har under 2020 ökat omsättningen med ca 52% till ca 10,4 miljoner totalt över året.Koncernens resultat landar på minus ca 1,6 miljoner att jämföra med ca minus
1,7 miljoner föregående år. Årets resultat påverkas av de investeringar som gjorts
i ny organisation, etablering av lagerverksamhet och kundservice, samt ökade marknads- föringskostnader. Dessa investeringar har syftat till att skapa rätt förutsättningar för framtida tillväxt.

Det fjärde kvartalet har varit årets starkaste med en omsättning på 4,2 miljoner, en ökning med hela 170% mot föregående år. Koncernen uppnår ett positivt kassaflöde över året som härrör till den riktade emission som genomfördes under sommaren. Det helägda dotterbolaget Sjöstrand Trading AB där all operativ verksamhet sker, gör för första gången sedan bolaget grundades ett positivt resultat för året,
ca 30 TSEK. Arbetet, som inleddes under årets andra kvartal, med att förbättra marginalstrukturen genom prisjusteringar och kostnadsreduceringar har gett effekt under det fjärde kvartalet. Under året har dessutom en rad kvalitetsförbättringar gjorts i bolagets produkter, vilket sammantaget ger stärkta förutsättningar framåt.

Affärsstrategin för 2020 har varit att fokusera på att växa internationellt, vilket gett en markant tillväxt i marknader såsom Tyskland, Frankrike och Storbritannien och som resulterat i en rad nya samarbetsavtal med bl a:

  • GRIND Coffee i Storbritannien som även inkluderar ett co-brandingsamarbete

  • MaxiCoffee, en av Frankrikes största B2B-aktörer inom kaffesegmentet

  • Rosterierna Amann Kaffee GmbH i Österrike och Stoll Kaffee AG i Schweiz

  • Den tyska köksstudiokedjan Dross & Schaffer Küchen

Företaget har under det sista kvartalet etablerat ett lager i Berlin för att effektivisera leveranser till DACH-IT-regionen samt säkerställa regelefterlevnad på den tyska marknaden. Bolaget har sedan tidigare ett centrallager i Sverige samt via Amazon. För att öka servicegraden gentemot Sjöstrands kunder så har bolaget valt att avsluta samarbetet med en extern kundserviceleverantör och har nu istället en intern kundservicefunktion som hjälper våra kunder på svenska, tyska och engelska.

I november fick Sjöstrand Trading AB sin ansökan för registrerat EU-varumärke godkänd för Sjöstrand Coffee Concept av EUIPO, Europeiska gemenskapens immaterialrättsmyndighet och varumärket är därmed varumärkesskyddat i samtliga EU:s medlemsländer. Varumärket är sedan tidigare registrerat i det svenska varumärkesregistret via Patent- och Registreringsverket. Som en del i bolagets hållbarhetsarbete så har företaget etablerat ett nära samarbete med serviceverkstäder i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz och bolaget har lanserat ett återbrukskoncept där reparerade maskiner säljs via den egna onlinebutiken. Konceptet lanserades i samband med Black Week under parollen ”Black Week become Green Week” och var Sjöstrands mest framgångsrika kampanj under 2020. Genom återbruksmaskinerna har Sjöstrand uppnått en cirkulär affärsmodell för bådemaskiner och kaffekapslar.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-16 15:00 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
[email protected]
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *