Skandia justerar återbäringsräntan till tre procent

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Från och med den 1 juli 2022 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 4 procent till 3 procent.

– Turbulensen på kapitalmarknaden har ökat den senaste tiden, och den negativa utvecklingen på börsen globalt har naturligtvis påverkat Skandia livs avkastning. Mot bakgrund av det väljer vi att justera återbäringsräntan från fyra till tre procent.
 
– Skandia liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer. Som sparare är man trygg i Skandia både i uppgång såväl som i tid av ekonomisk turbulens, säger Frans Lindelöw, Skandias vd och koncernchef.
 
Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter och den andel av premien som ligger till grund för garantin är 80 procent. (gäller ej produkten GP Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2007–2021) uppgår till 6,5 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Under året till och med den 31 maj har Skandias totala avkastning varit negativ med -3,3 procent, främst på grund av börsens negativa utveckling och därtill stigande räntor.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 31 maj till 214 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj till 106 procent.
  • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 581 miljarder kronor den 31 maj.

För ytterligare information:
Jonatan Ohlin, pressansvarig, 073-032 74 43, [email protected]

 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.