Skellefteå Kraft visar ett bra resultat på en snabbrörlig elmarknad

| 25 maj, 2022 | 0 kommentarer

I Skellefteå Krafts delårsrapport för perioden januari till april redovisas ett rörelseresultat som är i linje med plan och
103 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Året har hittills präglats av snabbrörliga elpriser och prognosen för helåret visar även den på ett rörelseresultat i linje med plan.

Elin Bergsten ekonomichef Skellefte Kraft

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till april 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 230 miljoner kronor jämfört med 1 700 miljoner kronor motsvarande period 2021.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 571 miljoner kronor jämfört med 468 miljoner kronor motsvarande period 2021.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 556 miljoner kronor jämfört med 455 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 371 miljoner kronor jämfört med 278 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Året inleddes med varmt och nederbördsrikt väder och under årets första period har spotpriset i norra delarna av landet sjunkit något medan den relativt höga prisnivån i södra Sverige har bibehållits. Jämfört med samma period 2021 har snittpriserna i norra Sverige varit något lägre medan södra Sverige har haft ett betydligt högre pris.

Skellefteå Krafts fina resultat beror dels på en något högre produktion och dels på vårt framgångsrika arbete med optimering av produktion och finansiell handel. Med vår handel har vi fått ut en intäkt på vår produktion som är 10 öre högre än marknadspriset.

Detta visar tydligt hur vädret och den hydrologiska balansen påverkar priserna och i förlängningen också oss som företag, vilket innebär att vi ständigt måste vara förberedda och på bästa sätt kunna nyttja de snabba svängningarna.

Prognosen för helåret visar ett rörelseresultat på 660 miljoner kronor, ett rörelseresultat som är i linje med plan, men 399 miljoner lägre än rekordåret 2021 års utfall.

Investeringstakten är fortsatt hög och drivs till stor del framåt av den utveckling och tillväxt som pågår inom Skellefteåregionen där Skellefteå Kraft har en central roll. Skellefteå Krafts satsningar inom förnybar energiförsörjning, elektrifiering och e-mobilitet är viktiga för att nå en hållbar samhällsutveckling.

I början av året presenterade regeringen sin nationella strategi för elektrifiering, ett ramverk Skellefteå Kraft välkomnar. Satsningarna ska leda till att klara det stora elbehov, med anledning av samhällets elektrifiering och omställning, som väntas inom de närmaste 30 åren.

Läs hela rapporten här

 

 

För mer information:

Elin Bergsten, Ekonomichef Skellefteå Kraft
Mobil: 070-557 25 21
E-post: [email protected]

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.