SKR i Almedalen 2022

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Under årets Almedalsvecka håller SKR i två egna seminarier. Ett med fokus på uppbyggnaden av det civila försvaret och ett om problematiken med hot och hat mot förtroendevalda. Under veckan deltar även representanter från SKR på ett stort antal seminarier med olika aspekter av välfärdsfrågorna.

Måndag 4 juli kl 9: Hur ska Sverige stärka det civila försvaret?

Plats: Wisby Strand, lokal Viklau

Online: Almedalsveckan Play

På seminariet diskuteras hur kommuner och regioner får rätt förutsättningar för att vara navet i det civila försvaret. Frågor som kommer att lyftas är vilken beredskapsnivå som en kommun förväntas ha i händelse av krig och i vilken ände kommunen ska börja för att återuppbygga det civila försvaret.

Medverkande

  • Anders Henriksson, andre vice ordförande SKR
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
  • Pål Jonson, ordförande försvarsutskottet
  • Maria Larsson, chef Mellersta civilområdet och landshövding Örebro län

Tisdag 5 juli kl 13: Vem vågar vara politiker?

Plats: Wisby Strand, lokal Viklau

Online: Almedalsveckan play

På seminariet kommer förtroendevalda och medierepresentanter diskutera hur vi kan skapa en tryggare och säkrare miljö för våra förtroendevalda.

  • Vad behöver göras och vem tar ansvar för vår demokratis överlevnad?
  • Vilken roll spelar lagstiftning, medierna och sociala plattformar för att se till att skapa goda demokratiska samtal utan hot och hat?
  • Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hat och hot? 

Medverkande:

  • Helene Odenjung, ledamot i SKR:s arbetsutskott och styrelse
  • Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet
  • Jesper Skalberg Karlsson, regionråd Region Gotland
  • Hanna Stjärne, vd SVT
  • Janne Elvelid, policychef Meta/Facebook

Mer information om SKRs seminarier på skr.se

Politiker och tjänstepersoner från SKR medverkar dessutom i nästan 100 andra arrangemang under Almedalsveckan:

Söndag 3 juli

10:00: Barns röster från samhällsvården – hur kan vi skapa en god samhällsvård?

17:00: När ska vi återhämta oss? Vårda vården – så att vi kan vårda dig

Måndag 4 juli

8:00: Kommuner och regioners ekonomi – bättre men inte bra

08:15: Kan virtuella vårdplatser minska vårdplatsbristen?

8.45: Urinblåsecancer – varje dag räknas

9:00: Hur ska Sverige stärka det civila försvaret?

9:00: Hur bra är hemtjänsten i din kommun? Nu tar vi fram måttet som visar kvaliteten i hemtjänsten

9:00: Vem ska operera farmor?

9:00: Samsjuklighetens plats i regeringens nya ANDTS-strategi

10:00 Framtidshot, motstånd och hopp – vad är det vi kämpar för och vill försvara?

10:00: Jämlik vård, utan evidens – är det möjligt?

10:00: Strategiska partnerskap för komplexa utmaningar

10.15: Vad innebär nära i framtidens hälso- och sjukvård?

11.45: Arbetsförmedlingen reformeras – på väg mot en mer effektiv arbetsmarknadspolitik?

11:45: Liv till åren eller år till livet? En fråga om livskvalitet för män som drabbas av prostatacancer

12:00: Hur fungerar kunskap som styrmedel inom hälso- och sjukvården?

12.30: Vilka beslut måste fattas för att svensk obesitasvård ska leva upp till nya riktlinjer?

13:00: Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter?

13:30: Kommunal ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

14:10: IVA är fullt – försök igen imorgon

14:30: Nya handfasta mål för bättre diabetesvård – hur ska de konkurrera med befintliga riktlinjer?

14:30: Hur förhindrar vi att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering?

14.45: Politikers utsatthet – ett hot mot demokratin

14.45 Ökad skattenytta i äldreomsorgen

15:00 Cybersäker kommun

15:00: Vi behöver en halv miljon nya kollegor – så klarar vi välfärden

15:00: Det komplexa med evidens inom behandlingsarbete med barn, unga och deras familjer.

15:00: Den tysta sjukdomen drabbar var tionde svensk – hur bekämpar vi kronisk njursjukdom?

15:50: Är det möjligt att sudda ut mellanrummen för socialtjänst, habilitering, BUP och skola?

16:00: Krävs det reglering för att personalen ska få fortbildning?

16:00: Precisionshälsa för patientnytta – hur får vi verkstad?

Tisdag 5 juli

08:00: Innovation, teknologi och relationer för starkare välfärd

08:30: Mobbningens samhällskostnad – kränkningar, trakasserier och utsatthetens ekonomiska konsekvenser.

08:45: Tillsammans formar vi framtiden – nära vård

08:50: Precisionsmedicin – vad är möjligt i dag och vad kan vi göra i morgon?

09:00: Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?

09:15: Hur nås hållbar framgång i olika verksamheter?

09:30: Den köfria specialistsjukvården – kan vi hjälpa fler utan att springa snabbare?

10:00 Svensk psykiatri i världsklass – en utopi

10:00: Är digitalisering i vård och omsorg kejsarens nya kläder?

10:15: Är framtidens vård ett integrerat ekosystem, öppet för alla?

11:00: God hushållning med värdeskapande processer – hur skapas effektiva flöden för goda resultat?

12:00: Komvux och kompetensförsörjningen – den lokala och regionala synen?

12:30 Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden

13:00: Vem vågar vara politiker?

13:00: Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

13:00: Äntligen skrotar vi faxen

13:00: Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?

13:30: Död, fusk och svek. Arbetslivskriminalitet i Sverige.

13:30: Sverige – en ledande life science-nation?

13:30: Hur kan digitala vårdgivare i samverkan med regionerna korta köerna?

13:50: Har digitalisering blivit ett skällsord i offentlig sektor?

14:00: KOL – en bortglömd och växande folksjukdom

14:15: Hur gör vi likvärdighet i praktiken?

14:15: Hur kan Sveriges kommuner digitalisera på ett säkert sätt inom vård och omsorg?

14:30: Gemensam digital infrastruktur – vem gör vad? ​

15:00: Avancerad specialistsjuksköterska- en vinst för patienten och vården

15:00: Vem tjänar på samhällsfastigheter – staten eller kapitalet?

15:20: Kan vi digitalisera oss till nära vård?​

16:15: Digitalisering på den politiska agendan

16:30: Närmare än du tror – en riktigt bra primärvård

17:00: Datadriven hälso- och sjukvård för bästa patientnytta. Hur når vi dit?

17:15: Digitalisering – lösningen på välfärdens utmaningar?

Onsdag 6 juli

08:00: Kunskapsstyrning i vården – vilka vinner när kunskap konkurrerar?

09:00: Transportnäringen behöver rekrytera 130 000 – men hur löser vi det?

09:00: Hur kan vi utveckla de samverkansmöjligheter som finns för introduktion av innovativa behandlingar?

10:00: Efter pandemin – hur är vården bättre rustad för nästa kris?

10:00: Att skapa ett hållbart arbetsliv- vilka är de stora samhällsutmaningarna?

10:00: Vad hjälper barn på flykt?

11:00: Vuxengissa – vilka konsekvenser får det?

12:00: Välfärdsteknik – en kommunal ödesfråga?

12:50: Hur leder vi svensk skola efter valet 2022?

13:00: När barn är anhöriga – vad är samhällets ansvar? Hur vi kan se barnets behov?

13:00: Kan innovativ välfärdsteknik inom hemsjukvåden bidra till att lösa komplexa välfärdsutmaningar?

13:00: Osteoporos – låt den första frakturen bli den sista

14:00: Jakten på en diagnos – eller stegvisa insatser efter behov

14:00: Hur gör vi svensk sjukvård jämlik? Mät och följ upp

15:00: Kan vi rädda alla ungar?

15:00: Så kortar vi vårdköerna – konkreta lösningar från sjukvårdens vardag

Torsdag 7 juli

09:00: Hur hanteras mellanrum i framtidens hälso- och sjukvård?

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
[email protected]

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.