Slutregistrering av emission

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 17:00 CET

Pressmeddelande den 15 november 2017

I de emissioner av stamaktier i Pegroco Invest AB (publ) som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och av styrelsen den 4 juli 2017 med stöd av årsstämmans bemyndigande har betalning slutligen erlagts för 3 828 953 av totalt 4 238 953 tilldelade aktier, varför bolaget genom emissionerna slutligen tillförts ca 70,5 miljoner kronor mot tidigare meddelade ca 78 miljoner kronor.

I pressmeddelande den 5 juli 2017 meddelades bland annat följande: Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och som övertecknades. Mot bakgrund av överteckningen beslutade styrelsen den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017 och som en överteckningsemission, om en riktad nyemission av högst 1 521 561 stamaktier som fulltecknades. Teckningskursen i båda emissionerna var 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet.

I emissionen beslutad den 16 maj 2017 har betalning slutligt erlagts för 2 529 283 av 2 717 392 tilldelade stamaktier, varav styrelsen som tidigare meddelats medgett att ca 19 miljoner kronor betalas genom kvittning, varigenom bolaget tillförts cirka 46,5 miljoner kronor, och i emissionen beslutad den 4 juli 2017 har betalning slutligen erlagts för 1 299 670 av 1 521 561 tilldelade stamaktier, varigenom bolaget tillförts cirka 24 miljoner kronor, sammanlagt cirka 70,5 miljoner kronor.

Samtliga de investerare som nämns i pressmeddelandet den 5 juli 2017 – dvs. Lars Thunell med familj, Sverker Martin-Löf, Tommy Gustavsson, familjerna Lundström och Knutsson samt Pegrocos tidigare och nuvarande ledningar i portföljbolagen Norrbottens Bergteknik, Alelion, Diakrit och Scandinavian Air Ambulance – har till fullo betalat tilldelade stamaktier.

Genom de båda emissionerna ökar antalet aktier i bolaget med 3 828 953  stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 28 041 208 (i stället för tidigare meddelade 28 451 208) aktier, varav 26 441 208 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta: 

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: [email protected], tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november  2017 kl. 17.00 CET

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *