Connect with us

Marknadsnyheter

Smart High Tech: Sammanfattning av året 2022

Published

on

När vi nu avslutat av ett mycket intensivt 2022 vill jag, Smart High Tech Företagsledning och dess Team önska alla ett Gott Nytt och fantastiskt 2023.

I samband med denna hälsning vill jag ge lite övergripande information om händelser under 2022 samt lite mer detaljerad information vad som skett under senaste kvartalet, samt kommande aktiviteter i närtid.

Axplock från PM under Q1-Q3 med kommentarer:

10 jan – Prototyporder från Huawei – Denna större prototyporder har genererat ett ökande antal förfrågningar och utvecklingsprojekt som pågår.

3 maj – Nytt affärsområde Retail – Försäljning startade 1 sept

1 juli – Prototyporder från Huawei – Ytterligare ett projekt som pågår. Detta avser modifiering av GT-TIM för att ersätta en komplex applikation.

8 juli – Bygger produktionskapacitet i Arendal – Flytten skedde 7-8 dec.

15 juli – Utvald till elektronikjättes interna Global Sourcing Conference – Denna gigant testar våra produkter inom en rad olika affärsområden.

1 aug – Testorder av GT-TIM från drönartillverkare – Vi har en tät dialog kring optimering av vår produkt och vi besöker dem i januari 2023.

3 aug – Order från företag inom rymdindustrin – En silikonfri variant av GT-TIM har godkänts i deras tester och finns nu upplagd i deras register för avrop.

4 aug – Testorder från ledande global IT leverantör i USA – Denna mycket kända gigant har preliminärt lovande testresultat och vi besöker dem i januari 2023.

16 aug – Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM – Denna kinesiska tillverkare av industrirobotar har beställt GT-TIM till ett ordervärde om ca 450.000 SEK med avrop under hela 2023. Detta är koncernens första serieorder där GT-TIM används i kundens slutprodukt. Efter test av första leveranser önskar kunden leverans av hela årsvolymen redan under Q1 2023 och indikerar därmed betydligt ökande behov.

1 sept – Onlineförsäljning till konsument globalt – Detta resulterade i ett samarbete med en global distributör 25 nov. Dessutom sker en ökande försäljning av FrostSheet direkt från oss.

23 sept – Serieorder från producent av testutrustning i Hongkong – Denna order avropas kvartalsvis.

PM under Q4 till dags dato med kommentarer:

3 okt – Uppnår unik värmeledningsförmåga hos grafenbaserad film – Grafenbaserad film är en väsentlig komponent i vår process. Rekordet i värmeledning ger oss än högre prestanda i våra produkter under 2023.

19 okt – Avsiktsförklaring med kinesisk techjätte – Denna samverkan med Letter of Intent, LoI, samt Proof of Concept, PoC, pågår för fullt. Första delen är att ersätta termisk pasta med GT-TIM i en av deras konsumentprodukter. Initiala tester är lovande.

2 nov – Verifieringsorder från europeisk serverproducent – Efter rigorösa kvalificeringar används nu GT-TIM i deras produkter.

25 nov – Stororder från global distributör – Denna globalt ledande distributör lade en order med förskottsbetalning om 1,35 MSEK och ett beräknat ordervärde om 8-12 MSEK för 2023. Vi bedömer att detta samarbete kommer att generera ytterligare volymer redan under 2023 men i synnerhet 2024.

Ytterligare händelser och aktiviteter under Q4:

1 december erhöll vi ISO certifiering för ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) samt ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Flera av de kunder vi för dialog med har dessa certifieringar som krav.

8 dec startade vi produktionen på nytt efter flytt till våra nya lokaler på Arendals industriområde. Flytten gick snabbt och produktionen kunde startas efter endast ett par dagars stillestånd. Någon vecka senare hade det mesta kommit i ordning.

Under det sista halva året har koncernen lämnat in 4 st patentansökningar kring vår kärnteknologi. Två av patenten är inlämnade av vårt kinesiska dotterbolag, två av det svenska moderbolaget.

Under årets sista vecka anlände ny produktionsutrustning som ger en produktionskapacitet av 25.000 enheter per månad. Vi har dessutom i dagarna beställt ytterligare produktionsutrustning som under våren dubblar kapaciteten till 50.000 enheter per månad.

Under januari 2023 anländer även en utrustning för grafenhantering, vilket innebär att vi har samtliga kritiska produktionsprocesser i egen regi i Göteborg. Detta snabbar upp ledtider både för tillverkning, men inte minst för vår produktutveckling.

Kapacitetsökningen är väsentlig för att klara befintliga och kommande beställningar samt att kunna effektivisera personalkostnaden genom optimal skiftgång och kapacitetsbuffert.

Personalstyrkan växer i samband med volymuppgång, fortsatt industrialisering och framför allt, för att möta ett ökande antal förfrågningar. Andelen mycket intressanta kundförfrågan har det senaste kvartalet ökat markant till dussinet globala techjättar. Vi har även dialog med datacenters och servertillverkare som ser våra produkter som lösningen när traditionella kylningsprodukter inte klarar ökande prestanda i elektroniken.

Våra team inom produktion, R&D och ledning har under hösten hanterat ständigt nya utmaningar i form av förfrågningar, förbättringar och förändringar i verksamheten. Vår styrelse har varit ett stort stöd i bolagets utvecklingsfas där gamla spelregler och förutsättningar snabbt förändrats och krävt beslut och handling.

Göteborg 2 januari 2022

Lars Almhem, VD Smart High Tech

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

[email protected]

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkning av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

  • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

  • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

  • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon säkrar ytterligare finansiering genom lån och bekräftat intresse för nyemission

Published

on

By

Ovzon AB har säkrat ytterligare finansiering, för att färdigställa och genomföra uppsändningen av Ovzon 3, genom att öka den nuvarande lånefaciliteten med P Capital Partners från 60 miljoner USD till 65 miljoner USD och genom att ett flertal av Bolagets större aktieägare, däribland Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, har bekräftat intresse att teckna aktier motsvarande 200 miljoner SEK vid en nyemission.

Ovzon meddelade idag i ett separat pressmeddelande förseningen av satelliten Ovzon 3 och det därav följande skiftet till SpaceX som launchpartner. Som en konsekvens därav uppskattar Ovzon ökade kostnader för Ovzon 3-projektet med cirka 25 miljoner USD. Ovzon har därför säkrat finansiering genom att (i) öka den nuvarande lånefaciliteten med P Capital Partners från 60 miljoner USD till 65 miljoner USD och (ii) ett flertal av bolagets större aktieägare, däribland Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, har bekräftat intresse att teckna aktier vid en nyemission om upp till 200 miljoner SEK. Bolaget förväntas delge mer information om nyemissionen i närtid och har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare. 
 
Lånet från P Capital Partners är denominerat i USD, återstående löptid för faciliteten är cirka tre år (förfaller 31 december 2025) med en ränta på 3M USD LIBOR + 10%. Lånevillkoren inkluderar sedvanliga kovenanter och åtaganden med ett uttryckligt villkor för lånefaciliteten att Ovzon genomför en nyemission, före utgången av maj 2023. Då 45 miljoner USD av faciliteten redan avropats innebär det justerade avtalet att ytterligare 20 miljoner USD kan ropas av vid behov. 

”Tack vare starkt engagemang och långsiktigt stöd från våra aktieägare och vårt utmärkta samarbete med P Capital Partners, är det fortsatt möjligt för bolaget att infria löftet om att färdigställa och lansera Ovzons unika första egna satellit – Ovzon 3”, säger Per Norén, VD för Ovzon. 
 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.