Smoltek förlänger licensavtal för utvärdering av bolagets CNF-MIM-teknologi

| 23 november, 2020 | 0 kommentarer

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att bolaget har kommit överens om en förlängning av det licensavtal som tecknats med en global tillverkare av elektronikkomponenter för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi. Utöver fortsatt utvärdering kommer parterna även att diskutera vägen framåt efter utvärderingen, inklusive en potentiell breddning av samarbetet.

I våras presenterade Smoltek två separata licensavtal för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets patenterade CNF-MIM-teknik för halvledarapplikationer. De utvärderingsprojekt som därefter startades upp under våren har tagit längre tid än förväntat att slutföra.

Licensen som tecknades i april 2020 med en världsledande tillverkare av passiva elektronikkomponenter, inklusive kondensatorer, förlängs utan extra kostnad för licenstagaren. Dels då avtalet primärt baseras på andra avstämningspunkter än dess löptid, dels för att vissa av dessa avstämningspunkter har tagit längre tid än förväntat att fullborda. Förlängningen sträcker sig till 31 mars 2021 och båda parter ser positivt på denna möjlighet att fortsätta utvärdera CNF-MIM-teknologin samt att parallellt diskutera en väg framåt för samarbetet efter utvärderingsperioden.

– Det är glädjande att vi har kommit överens om en förlängning av det här licensavtalet, vilket visar att kunden ser ett värde i att investera ytterligare tid och resurser på en fortsatt utvärdering av vår CNF-MIM-teknologi. För oss är högsta prioritet att utvärderingsprojektet blir grundligt genomfört, så att licenstagaren därefter har optimala förutsättningar att ta beslut om en eventuell fortsättning med sikte på integration i kommande produkter, säger Ola Tiverman, vd för koncernbolaget Smoltek Semi AB som ansvarar för licensiering inom halvledarindustrin.

Smoltek för även diskussioner om en motsvarande förlängning av det utvärderingslicensavtal som tecknades i mars 2020 med en av världens största tillverkare av kondensatorer.

För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 64 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 6,6 procent under perioden 2019-2025 och uppnå ett marknadsvärde om 42 MdUSD år 2025 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *