Sobis intäkter och EBITA för helåret 2019 högre än tidigare estimat

| 16 januari, 2020 | 0 kommentarer

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) meddelar idag att intäkterna och EBITA för helåret 2019 föll ut högre än tidigare estimat. Helårsintäkterna uppgick till cirka 14 150 – 14 250 MSEK och EBITA till cirka 6 200 – 6 300 MSEK exklusive omstruktureringskostnader och påverkan från förvärvet av Dova Pharmaceuticals. De främsta anledningarna till att resultatet föll ut bättre är:

  • Betydligt högre försäljning av Synagis tack vare en ökad efterfrågan som ett resultat av en förbättrad effektivitet inom den kommersiella organisationen samt lageruppbyggnad i grossistledet. Förutom detta ökade försäljningen genom en positiv påverkan av ett högre nettopris och en svårare RSV-säsong än normalt
  • Högre försäljning av Gamifant som ett resultat av högre medelvikt hos patienter samt längre behandlingsperiod
  • En bättre försäljning av Orfadin och övriga Specialty Care-produkter främst på grund av periodisering av stora ordrar

Huvuddelen av RSV-säsongen sträcker sig från det fjärde till det första kvartalet och med anledning av detta ska Synagisförsäljningen bedömas utifrån en hel RSV-säsong (kv4-kv1). Gamifant är fortfarande i lanseringsfas och försäljningen förväntas fortsätta att vara volatil framöver vilket är normalt för ett läkemedel mot en mycket sällsynt sjukdom med en liten patientpopulation.

Vid publiceringen av rapporten för det tredje kvartalet 2019 den 31 oktober upprepade Sobi de finansiella utsikterna för 2019, vilka publicerades den 17 juli 2019. Intäkterna för helåret 2019 förväntades ligga i intervallet 13 000 – 13 500 MSEK och EBITA för helåret förväntades ligga i intervallet 5 300 – 5 500 MSEK, exkluderat omstruktureringskostnader och exklusive påverkan från förvärvet av Dova Pharmaceuticals.

Sobi kommer att publicera bokslutskommunikén för 2019 torsdagen den 13 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com
.

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate Communications and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl.19:00 CET.

För mer information kontakta:
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
   
0733 666 599    
[email protected]    
     
Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations    
0708 734 095    
 [email protected]        

 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *