”Social hållbarhet är viktigt, speciellt i den bransch vi verkar i”

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

– Intervju med ALLIANCE+ nya Sverigechef Christopher Diaz

Sedan första april är Christopher Diaz ny Sverigechef för ALLIANCE+. Men han är inte ny på företaget, sedan maj 2016 är han också CFO och har varit med om den förändringsresa som ALLIANCE+ har genomfört.

Christopher Diaz fick ta över rollen som Sverigechef i ett läge då pandemin fortfarande pågår och där hela städbranschen arbetar aktivt med att anpassa sin verksamhet till det nya normala.

Hur ser du att Facility Management-branschen kommer att påverkas efter pandemin? 

– Vi leverantörer behöver vara duktiga på att förstå och anpassa oss utifrån våra kunders behov och förutsättningar där säkert många kommer hitta någon typ av hybridkontorslösning. Jag tror att tjänster inom bland annat digitalisering kommer mer och mer, men vi ser även att många företag har ett ökat fokus på medarbetarens hälsa och välmående. Företagen arbetar också mycket mer med hållbarhetsfrågor och där behöver vi hitta tjänster som kan hjälpa företagen att nå sina hållbarhetsmål, säger Christopher Diaz.

ALLIANCE+ har arbetat med hållbarhet under en längre tid och nyligen har man valt att satsa på grön bioteknik för en säkrare städning och för att minska sitt miljöavtryck. Christopher berättar att man ser över nya certifieringar inom ISO utöver de man redan har och man tittar även på möjligheten att bli Svanenmärkt:

– Social hållbarhet är något vi tycker är viktigt, speciellt i den bransch vi verkar i. Vi har varit delaktiga i olika projekt men ser nu även över vilka nya projekt som skulle kunna vara intressanta att gå in i.

– Vi vill uppfattas som en proaktiv aktör och kunna erbjuda våra kunder de senaste innovationerna på marknaden. Där är grön bioteknik ett bra exempel och det finns ingen annan produktleverantör som tillhandahåller den typen av produkter, säger Christopher Diaz.

Trots en tuff period med pandemi och rekonstruktion, så har ALLIANCE+ lyckats bygga en stark medarbetarkultur, där årets medarbetarundersökning visar på en hög svarsfrekvens och att man har städbranschens nöjdaste medarbetare.

Hur kommer ni arbeta framöver för att förvalta det?

– Vi har hela tiden arbetat operativt med vårt kulturarbete och varit väldigt transparenta och inkluderande under hela processen. Det tror jag är den främsta förklaringen till att vi har lyckats bygga ett högt engagemang hos våra medarbetare. Och vi kommer fortsätta inkludera våra medarbetare i utvecklingen av vårt bolag, ett exempel är där medarbetare varje månad tillsammans med ledningsgruppen delar med sig av något projekt eller ett förbättringsförslag som man har arbetat med.

Nyligen presenterades årsredovisningen för 2020 och i den kan man läsa att företaget har ökat sina marginaleffekter och att det egna kapitalet har stärkts. Christopher berättar vad det innebär för företaget att de finansiella resultaten pekar åt rätt håll:

Det ger oss möjligheten att arbeta mer långsiktigt och ger ny energi i verksamheten. Vi lägger ner mycket tid på att skapa nära och goda kundrelationer och arbetar proaktivt istället för reaktivt samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra vår leverans. Det bidrar till att vi kan ha goda kundreferenser och vara mer konkurrenskraftiga i anbudsprocesser. Vi har även valt att inte aktivt delta i alla typer av upphandlingar. För oss är det viktigt att växa med en lönsamhet och därför är vi selektiva i vilka processer vi väljer att vara delaktiga i, säger Christopher Diaz.

ALLIANCE+ har nu haft ett stabilt ekonomiskt halvår, hur ser du som ny Sverigechef och CFO på återstoden av 2021?

– Jag ser positivt på 2021! Vi har fått nya kunder och flera företag har hört av sig till oss och vill gärna få in ALLIANCE+ som leverantör, de har hört väldigt positivt om oss från andra kunder. Vi ser även att hotellverksamheten börjat få en högre beläggning vilket är positivt för både branschen och oss. 2021 kommer vara det år vi ska bygga upp en starkt försäljningsplattform för vi ska kunna få en organisk tillväxt i 2022, avslutar Christopher Diaz, Sverigechef för ALLIANCE+.

För mer information, kontakta:
Christopher Diaz, CFO och Sverigechef ALLIANCE+
Mail: [email protected]
Telefon: 0708 – 52 54 71 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *