Södermanland i topp och Uppsala i botten när Svefa sammanfattar skogsfastigheternas prisutveckling 2019

| 14 januari, 2020 | 0 kommentarer

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2019. Nästan alla delar av landet har en positiv utveckling. Södermanland är det län som kan uppvisa störst ökning, 5,4 procent, jämfört med föregående år. Dock finns det områden där trenden med ökande priser har brutits. I Uppsala län har skogsfastighetspriserna gått mot strömmen och sjunkit med hela 2,0 procent jämfört med 2018.  

Den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har, även om tillväxttakten har mattats av, fortsatt även under 2019. Östergötland är det län med högst genomsnittlig prisnivå. Störst ökning ser vi i Södermanland där prisutvecklingen för de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 5,4 procent. I Uppsala län sjönk priserna med -2,0 procent jämfört med 2018.

Året har präglats av stora granbarkborreangrepp och ett trendbrott efter en längre tids högkonjunktur inom sågverks- och massaindustrin vilket resulterat i sänkta virkespriser för såväl timmer som massaved. Det är också intressant att se att vi nu har områden, som Uppsala, med en negativ marknadsutveckling,” säger Paul Nord affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Prisutveckling länsvis, Skogsfastigheter 2019

Tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet. För mer information om prisutvecklingen på riksnivå och i respektive län, vänligen kontakta: Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk.

Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, tel: 010-603 86 92
[email protected]

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05
[email protected]

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på 18 kontor i landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *