Södra levererar starkt resultat – lyfts av rådande marknadsläge

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Södra redovisar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans med en god produktion i Södras industrier.

Södrakoncernens nettoomsättning för första halvåret 2021 ökade med 18 procent och uppgick till 13 019 MSEK (10 993). Rörelseresultatet uppgick till 1 873 MSEK (449) och avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (4). Soliditeten uppgick till 59 procent.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 326 MSEK (221). Omsättningen under kvartalet var 7 287 MSEK (5 416).

– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

Flera satsningar under kvartalet
Södra har under det andra kvartalet gjort flera större satsningar i linje med koncernstrategin för att fortsätta skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Under maj månad tog Södra över driften av Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk och förstärkte därmed industristrukturen. Det nya sågverket och impregneringsverket ligger i en geografi längs E4 där Södra har stabil råvaruförsörjning. Förvärvet förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område, ökar Södras kapacitet och stärker samtidigt kunderbjudandet till svensk bygghandel. Södra har också under perioden upprättat nya partnerskap för att utveckla satsningarna på textilåtervinning och på bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

Södras program för att stärka den interna effektiviteten – kallat Effektivitet i världsklass – har fortsatt och ska förbättra resultatet med en miljard kronor fram till 2024. Arbetet belyser hela värdekedjan.

”Lyhörda för marknadens signaler”
– Utsikterna på marknaden ser goda ut i närtid, men osäkerheten är stor kring den framtida prisutvecklingen för våra huvudprodukter. Vi gör flera strategiska förflyttningar och investeringar för att gynna ägarvärdet för våra 53 000 medlemmar. Samtidigt finns en underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående klimatomställningen, vilket gör att utsikterna på lång sikt bedöms vara goda, säger Lotta Lyrå.

– Det är i osäkra tider som kraften i Södramodellen visar sig. Den ger våra medlemmar del av vinsten som skapas i vår industri och vi kan säkra långsiktig avsättning för medlemmarnas råvara år efter år. Ett marknadsmässigt virkespris är en viktig förutsättning för detta. Vi behöver därför ha örat mot omvärlden och fortsätta vara lyhörda för marknadens signaler.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2021
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 61 MSEK (51). Resultatförbättringen är en effekt av stärkta marginaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 827 MSEK (69) och avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 662 MSEK (250). Resultatförbättringen beror på en betydligt starkare prisnivå, medan dollarkursen inverkade negativt.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på −43 MSEK (−73). Det förbättrade resultatet förklaras av en positiv utveckling för SunPine.

För frågor, vänligen kontakta:
Casper Danielsson, pressansvarig
Tel: 0470-890 90
E-post: [email protected]

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *