SolidX rekryterar tre nya konsulter och förlänger fyra konsultuppdrag – beräknas generera en vinst om cirka 3,1 MSEK

| 23 juni, 2022 | 0 kommentarer

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har rekryterat tre nya konsulter och förlängt fyra konsultuppdrag under juni 2022. Samtliga sju konsulter bedöms generera intäkter om cirka 10,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

SolidX meddelar fortsatt positiv trend i rekryteringstakt

Under juni har SolidX rekryterat tre nya konsulter och förlängt fyra konsultuppdrag. Utöver att rekrytera fler konsulter har Bolaget även signerat nya kunder som bland annat Easypark AB, Stena Recycling AB och Betsson AB som tidigare kommunicerat.   

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de sju konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 10,8 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget.

Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Vi har inlett sommaren i fortsatt positiv trend med förlängda avtal och rekrytering av efterfrågade konsulter. Dessutom har vi breddat vår kundbas genom att signera tre nya kundavtal, vilket är väldigt glädjande. Det är inte ovanligt att rekryteringar inom konsultbranschen stagnerar under sommaren men vi är positivt inställda att vår tillväxttakt kommer fortsätta under kommande månader,” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: [email protected]   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.